Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Achizitia de echipamente/dispozitive electronice in cadrul unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din UAT Comuna Mihaesti”

Beneficiar: UAT COMUNA MIHĂEȘTI, județul Vâlcea

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea școlilor de pe raza COMUNEI MIHĂEȘTI,județul Vâlcea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfăsurarea activităților didactice, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Rezultate așteptate: Un numar de 78 de elevi vor beneficia de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăsurarea în conditii normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. Un număr de 42 de cadre didactice vor beneficia de dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line. Un numar de 18 de săli de clasă vor fi dotate cu dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line.

Valoarea totală a proiectului: 573.189,15 lei
Valoarea cofinanțării UE: 456.058,28lei
Data incepere proiect: 22.09.2021
Data finalizare proiect: 21.02.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 145611
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact: Comuna Mihăești, Județul Vâlcea, str. Buleta, nr. 73bis, România, telefon: 0250772522, fax: 0250772522, email: [email protected]

Competitivi impreuna!