Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DECEMBRIE 2023

ANUNT FINALIZARE PROIECT
„MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”

POCU/991/1/3/154406

In data de 22.12.2023, SC ROXICOM SRL în parteneriat cu ASOCIATIA SOCIO-PROFESIONALA TSPR si SC ATICA CHEMICALS SRL, a finalizat proiectul “ MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.

Durata de implementare:
Din 24.06.2022 până în data de 23.12.2023, pe parcursul a 18 de luni.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea de măsuri integrate, personalizate, de informare, mediere a muncii, formare profesională, consiliere antreprenorială si acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri pentru 371 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, inclusiv persoane din mediul rural și cetățeni de etnie roma din județele Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea în vederea facilitării inserției pe piața muncii și ocupării durabile a acestora.

Grup țintă:
Grupul țintă al proiectului a fost format din 364 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in județele Vâlcea, Olt, Mehedinți și Gorj, în mediul rural sau urban, înregistrați și profilați în prealabil de catre SPO Vâlcea, Olt, Mehedinți sau Gorj și încadrați într-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D. Din totalul de 364 de tineri NEETs șomeri care inscrisi in Grupul țintă pentru participare la activitățile proiectului, 250 de tineri au avut domiciliul / reședința în mediul rural în județele Vâlcea, Olt, Mehedinți sau Gorj si 78 de persoane au fost de etnie romă din aceleași județe.

Rezultate realizate:

  1. o campanie de informare si promovare in randul tinerilor NEETS in vederea inregistrarii si profilarii/selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului.
  2. 364 de persoane selectate apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.
  3. 181 de persoane apartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri de calificare.
  4. 72 de persoane apartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri privind obtinerea de competente nonformale.
  5. acordarea de servicii de mediare a muncii pentru 364 persoane apartinand categoriei NEETs.
  6. 10 persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 4.929.325,93 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4.803.385,86 lei din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea cofinantarii este 125.940,07 lei.

Persoana de contact proiect:
Manager de proiect,
Stefan Ana
Email: [email protected]