Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț finalizare implementare proiect

29.03.2023

„Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Comuna Mateești, Județul Vâlcea”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MATEEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA  în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Comuna Mateești, Județul Vâlcea”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea Școlii Gimnaziale comuna Mateești, județul Vâlcea  cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate obținute: 228 elevi, 74 preșcolari, 32 de profesori, învățători și educatori și persoane din categoria personal auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virusului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 497.322,59 lei

Valoarea cofinanțării UE: 478.720,59 lei

Data incepere proiect: 13.10.2020

Data finalizare proiect: 31.03.2023

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143507

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MATEEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, România,

telefon: 0740221679, fax: 0250869744,

email: scoala.mateesti@yahoo.com