Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț finalizare proiect

25.11.2022

Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Vaideeni”

UAT COMUNA VAIDEENI,JUDEȚUL VÂLCEA anunță finalizarea proiectului “Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Vaideeni”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: : Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate așteptate: 254 de elevi, 95 de preșcolari si 45 de persoane din categoria personalului didactic și auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virusului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. Ca urmare a implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru desfășurarea orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 650.984,95 lei

Valoarea cofinanțării UE: 640.633,95 lei

Data incepere proiect: 25.09.2020

Data finalizare proiect: 30.11.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143166

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:

COMUNA VAIDEENI,JUDEȚUL VÂLCEA, România

telefon: 0250865009

email: primaria.vaideeni@yahoo.com