Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

august 2022

ANUNT LANSARE PROIECT O SANSA PENTRU VIITOR – TINERII NEETS DIN SV OLTENIA”

POCU/991/1/3/154675

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEAîn parteneriat cu AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VALCEAsi SC FORMEXPERT SRL, implementează, în județeleVâlcea, Olt, Gorj, începând cu data de 24.06.2022, proiectul “O SANSA PENTRU VIITOR – TINERII NEETS.

 DIN SV OLTENIA”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Durata de implementare:

Din 24.06.2022 până în data de 23.12.2023, pe parcursul a 18 de luni.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de informare, mediere a muncii, formare profesionala, consiliere antreprenoriala si acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri pentru 371 de tineri NEETsşomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, inclusiv persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma din judetele Valcea, Gorj si Olt in vederea facilitariiinsertiei pe piata muncii si ocuparii durabile a acestora.

Grup țintă:

Grupul țintă al proiectului va fi format din 371 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in județele Vâlcea, Oltși Gorj, în mediul rural sau urban, înregistrați și profilați în prealabil de catre SPO Vâlcea, Olt sau Gorj și încadrați într-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D. Din totalul de 371 de tineri NEETs șomeri care vor fi inscrisi in Grupul țintă pentru participare la activitățile proiectului, minim 75 de tineri vor avea domiciliul / reședința în mediul rural în județele Vâlcea, Olt sau Gorj si minim 38 de persoane vor fi de etnie romă din aceleași județe.

Rezultate prevazute:

  1. o campanie de informare si promovare in randul tinerilor NEETS in vederea inregistrarii si profilarii/selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului.

2. 371 de persoane selectateapartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

3. 186 de persoaneapartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri de calificare.

4. 100 de persoane apartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri privind obtinerea de competente nonformale.

5. acordarea de servicii de mediare a muncii pentru persoane apartinand categoriei NEETs.

6. identificarea pentru 160 de persoane apartinand categoriei NEETsa unui loc de munca.

7. 10 persoane apartinand categoriei NEETssprijinite pentru infiintarea afacerii.

8. asigurarea de servicii de acompaniament pentru persoane apartinand categoriei NEETs.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 4.929.325,93lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4.803.385,86 lei din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea cofinantarii este 125.940,07 lei.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect:

Manager de proiect,

ILIESCU ION ADRIAN

Email: [email protected]