Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

 19.07.2022

-Anunț de finalizare proiect –

„Achiziția de echipamente/dispozitive TIC în cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Frâncesti, județul Valcea”- cod SMIS 144125

 

Școala Gimnazială, comuna Frâncești, județul Vâlceaa finalizat implementarea proiectului„Achiziția de echipamente/dispozitive TIC în cadrul Școlii Gimnaziale, Comuna Frâncesti, județul Valcea”, numărcontract de finanțare 238/233t/21.07.2021.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 4 – Prioritatea de investiții 4.2.1.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA FRÂNCESTI, JUDEȚUL VÂLCEA cu echipamentemobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesaredesfășurării activității didactice în mediul on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfăsurarea activităților didactice, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cucoronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesareprocesului de învățământ.

Rezultate obținute: Un numar de 254 de elevi vor beneficia de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cuvirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăsurarea în conditii normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. Un număr de 35 de cadre didactice vor beneficia de dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line. Un numar de 20 de săli de clasă vor fi dotate cu dispozitive pentru desfășurarea procesului de educație on-line.

Valoarea totală a proiectului: 838.621,19

Valoarea cofinanțării UE: 681.675,51lei

Data incepere proiect: 21.07.2021

Data finalizare proiect: 21.07.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 144125

„Proiect co-finanţat din Fondul European de DezvoltareRegională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact: Școala Gimnazială, Comuna Frâncești, Județul Vâlcea, str. Principală, nr. 188, România, telefon: 0744 453 593, fax:0250.762.632, email: [email protected]

Competitivi impreuna!