Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț de început proiect

24.02.2022

’’Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Vaideeni’’

Beneficiar: UAT COMUNA VAIDEENI,JUDEȚUL VÂLCEA

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea unitatilor de invatamant de pe raza Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-COV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate așteptate: 254 de elevi, 95 de prescolari si 45 de persoane din categoria personalului didactic și auxiliar vor beneficia de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice vor beneficia de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 650.984,95 lei
Valoarea cofinanțării UE: 640.633,95 lei
Data incepere proiect: 25.09.2020
Data finalizare proiect: 30.06.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143166

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL Operaţional INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:
COMUNA VAIDEENI,JUDEȚUL VÂLCEA, România,
telefon: 0250865009 ,
email: [email protected],