Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

119 şcoli din Vâlcea nu au primit autorizaţie sanitară de funcţionare

NEPĂSARE. Au avut câteva luni la dispoziţie să pună unităţile de învăţământ la punct, însă autorităţile locale nu s-au străduit prea tare. Astfel se face că noul an şcolar porneşte cu stângul pentru elevii ce vor fi nevoiţi să înveţe în 119 unităţi de învăţământ, unităţi ce nu au obţinut autorizaţia sanitară de funcţionare.

Dintr-un raport al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea reiese că nu au fost autorizate pentru a funcţiona 21 de unităţi de învăţământ din mediul urban şi 98 din mediul rural. Dintre acestea putem enumera: 14 grădiniţe din mediul urban, 62 de grădiniţe din mediul rural, 7 şcoli generale din mediul urban şi 36 de şcoli generale din mediul rural. „Pot să vă spun că unităţile de învăţământ din Vâlcea, în general, arată bine din punctul de vedere al modernizărilor. Numai că, mai sunt şcoli generale şi grădiniţe cărora le lipseşte apa curentă, nu au apă potabilă, au closet nevidanjat sau instalaţii defecte. Avem însă şi opt unităţi de învăţământ care nu au solicitat până la ora actuală eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare” – ne-a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Maria Murăruş. Un caz aparte îl reprezintă oraşul Bălceşti, acolo unde există nu mai puţin de cinci unităţi şcolare cu lipsă de apă curentă.

Aşadar, din 225 grădiniţe cu program normal din mediul rural sunt neautorizate 62 unităţi din următoarele motive: • lipsă apă curentă: GPN Berislăveşti – Robaia, GPN Bujoreni Olteni, GPN Cernişoara Obârsia, GPN Grebleşti Câineni, GPN Dănicei Cereţu, GPN Fârtăţeşti Rusăneşti, GPN Frânceşti Cosani, Frânceşti, Dezrobiţi, Genuneni, GPN Ghioroiu Poenari, Ştirbeşti, GPN Laloşu, Berbeşti – Laloşu, CPN Lădeşti – Cermegeşti, GPN Lăpuşata Broşteni, GPN Livezi Pleşoiu, GPN Lungeşti Dumbrava, Fumureni, GPN Mateeşti Turceşti şi Greci, GPN Măciucă Botorani, GPN Mădulari, Dimuleşti, Bănteşti, GPN Muereasca Andreeşti, GPN Oteşani, Oteşani Cârstăneşti, GPN P. Măglaşi Valea Cheii, GPN Popeşti Dăeşti, GPN Roşiile, Romaneşti, GPN Sălătrucel, GPN Sineşti, Popeşti Sineşti, GPN nr.l Tetoiu şi Băroiu, GPN Tomşani Bogdăneşti, GPN Mariţa Vaideeni. • Closet nevidanjat: GPN Fârtăţeşti Dozeşti, GPN Slătioara Rugetu, GPN Vaideeni Atârnaţi. • Clădire veche fără hol acces: GPN Slătioara Cumpene, Milostea, Rugetu, Olari, Goruneşti. • Apă nepotabilă: GPN – Lungeşti – Stăneşti Lunca, GPN Malaia, GPN Stăneşti Lunca, GPN Stoileşti. • Nu au solicitat: GPN Fârtăţeşti, GPN Frânceşti Surupate, GPN Măciucă Popeşti, GPN Roeşti, GPN Stoeneşti, Dobriceni, Piscu Mare, Budărăşti. • Instalaţii defecte: GPN Dănicei Lăunele de Jos, GPN Tomşani. În ceea ce priveşte şcolile, din 187 de şcoli cu clasele I-VIII din mediul rural, nu au autorizaţie sanitara un număr de 36 de şcoli din următoarele motive: • lipsă apă curentă: Lăpuşata Broşteni, Livezi Pleşoiu, Lungeşti Dumbrava, Măciucă Popeşti, Păuşeşti Măglaşi – Valea Cheii, Roşiile Romaneşti, Sineşti Popeşti, Şirineasa Slăviteşti, Şcoala Tetoiu nr. 1 şi Băroiu, Lăpuşata Broşteni, Vaideeni Atârnaţi, Zătreni Valea Săscioarei, Fârtăţeşti – Rusăneşti, Lungeşti – Fumureni, Măldăreşti, Mădulari, Oteşani şi Cârstăneşti, Dănicei – Cereţu (closet din lemn cu groapă simplă). • closet nevidanjat: Lunca Bujoreni şi Bujoreni Olteni, Laloşu, Fârtăţeşti – Dozeşti. • Instalaţie sanitară defectă şi infiltraţii plafon grup sanitar: Lăunele de Jos Dănicei. • nu au solicitat: Fârtăteşti, Stoeneşti. CLAUDIA STANCIU