1

VESTE BUNĂ pentru vânători. LIBER LA MISTREŢI!

Prin ordin de ministru, cota de vânătoare la mistreţi se suplimentează cu aproximativ 1100 de mistreţi. Termenul.de vânătoare este de trei luni.

S-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul 827 al ministrului apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.

Prezentul Ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specie mistreți prevăzute în anexă.

Cota de intervenție este suplimentară cotei de recoltă la specia mistreți aprobată prin Ordinul nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specii de faună de interes cinegetic.

Cotele de intervenție pentru specia mistreți se realizează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 353/2008.
Un primar vâlcean, pe picior de plecare din PNL. „Președintele Iohannis este ipocrit”

Cătălin Avran, primarul comunei Păușești-Otăsău din 2016, și-a anunțat intenția de a părăsi în viitor Partidul Național Liberal. De altfel, el a anunțat pe Facebook că se desparte de ideologia actuală, promovată de liderii de conjunctură ai Partidului Național Liberal.

„Dragi prieteni, azi am decis, după câteva luni de chibzuință sa ma despart de ideologia actuala, promovată de liderii de conjunctura ai Partidului Național Liberal! Opiniile primarilor din PNL Vâlcea, prezentate pe un grup închis al aleșilor locali liberali, ajunși acolo prin votul dumneavoastră, sunt cenzurate sau interzise de indivizi intrați in Biroul Politic Județean, fără a fi votați de cineva, doar la recomandarea unor colegi!! Cu toată certitudinea va spun ca doctrina liberală, promovează toleranta, libertatea individului, mila creștina, respect pentru adversarii politici, iubire de semeni, iubire de patrie! Am spus azi ca președintele Iohannis este ipocrit, când spune ca plânge de mila celor atinși de năpasta pestei porcine, dar amâna ședința CSAT, din motive politicianiste, din 18 august pana in 04 septembrie… dacă îl durea puțin de necazurile acestor oameni sărmani, convoca aceea ședința pe 18 august noaptea și dădea posibilitatea guvernului sa aducă prin rectificare banii necesari pentru plata despăgubirilor!! Ipocrizie! In urma acestei discuții in grupul închis al PNL Vâlcea am fost făcut mincinos și amenințat cu excluderea! Partid liberal care respecta opiniile tuturor! Voi continua sa rămân membru PNL pana la alegerile din 2020, urmând sa decid căruia dintre partidele care vor demonstra ca sunt in slujba cetățenilor romani, o sa- i ofer posibilitatea sa-i fiu primar și sa-i promovez ideile democratice ! Am jurat sa apar interesele locuitorilor din Pausesti, asta voi face, indiferent de consecințe! Azi in ședința de consiliu local, am adus și la cunoștința echipei de consilieri, decizia mea, argumentata consistent de nemulțumirile acumulate in timp, urmând ca fiecare dintre ei sa decida dacă la alegerile locale din 2020, vor fi sa nu alături de candidatul Avan Catalin! Este o decizie grea, dar care trebuia luată și ca un semnal de alarma, fata de ce se întâmpla acum in societate! Ura dintre romani, sloganuri porno la adresa adversarilor politici,incitarea la dezordine statală, atacarea cu pietre și sticle incendiare unor concetățeni, îmbrăcați in uniforma statului roman, căruia i-au jurat pe drapel credință, nu sunt demne de un partid și un presedinte căruia poporul roman, i-a acordat încrederea sa! Nu poți sa instalezi guvernul tău, herr iohannis , dacă poporul a decis prin vot ca tu sa-i fi presedinte și tot prin vot ca alte partide sa formeze și sa conducă guvernul! Nu e nici constituțional, nici democratic ! Nu aștept nici mesaje de apreciere nici de apostrofare din partea nimănui! E decizia mea, pe care sper ca o înțelegeți fiecare dintre cei care ați avut răbdarea sa citiți aceste cuvinte!!!” a scris Cătălin Avan pe pagina sa de facebook.

Cătălin Avan este membru PNL din aprilie 2016. După ce a anunţat că va candida la postul de primar al comunei Păuşeşti-Otăsău ca independent la alegerile din iunie 2016, acesta s-a înscris în rândul peneliştilor.
ACCIDENT la Orleşti. Un copil de 7 ani este rănit

În urmă cu câteva momente, în comuna Orleşti, judeţul Vâlcea, pe DN64, conducătorul unui autoturism Renault, înmatriculat în judeţul Olt, s-a răsturnat cu maşina. Acesta, în timp ce circula spre Drăgăşani, a vrut să evite un autoturism care a intrat în depăşire în faţa sa şi a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat pe câmp.

În urma acestui accident au rezultat două victime: un copil de 7 ani, rănit uşor şi o femeie care a suferit un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital.
VÂLCEA: L-a muşcat o albină şi a intrat cu TIR-ul în şanţ

În urmă cu puţin timp a avut loc un accident pe DN67, în dreptul comunei Căzăneşti, judeţul Vâlcea.

Conducătorul unui TIR înmatriculat în judeţul Gorj care circula din direcţia Rm. Vâlcea – Horezu, a fost înţepat de o albină, a pierdut controlul asupra volanului şi s-a răsturnat în şanţ. Şoferul nu a fost rănit, dar a fost transportat la spital deoarece era alergic.

TIR-ul transporta frigidere şi din cauză că sunt scurgeri de combustibil din rezervor, la faţa locului s-a deplasa şi o autospecială ISU de stingere pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

În aceste momente se circulă alternativ.
Râmnicu Vâlcea este primul oraş din România care a intrat în reţeaua europeană a oraşelor prietene cu albinele

Vineri, 31 august, primarul Mircia Gutău şi preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Apicole din România – ROMAPIS, Mircea Ciocan, au semnat protocolul prin care municipiul Râmnicu Vâlcea devine primul oraş din România care face parte din reţeaua oraşelor europene prietene ale albinelor. Prin acest document, administraţia locală se angajează să adopte un pachet de măsuri în mai multe domenii de activitate, printre acestea numărându-se folosirea de tratamente fitosanitare inofensive pentru albine, adoptarea de metode de control a ţânţarilor cu accent în primul rând pe prevenţie, reducerea utilizării erbicidelor în tratarea zonelor adiacente drumurilor şi spaţiilor verzi, realizarea de amenajări peisagistice bazate de specii favorabile albinelor, înfiinţarea în parcuri de mici ”grădinţe apicole” cu plante aromatice şi cu potenţial melifer ridicat, derularea de campanii de informare şi conştientizare ecologică, sprijinirea dezvoltării activităţilor apicole în comunitatea locală etc. Cu această ocazie şi în contextul aniversării a 10 ani de la înfiinţarea ROMAPIS, primarul Mircia Gutău a primit o plachetă aniversară. Conform reprezentanţilor ROMAPIS, din reţeaua europeană a oraşelor prietene cu albinele fac parte capitale precum Paris sau Bruxelles, iar la nivel naţional sunt demarate discuţii cu alte trei municipalităţi privind semnarea unor protocoale similare. La eveniment au luat parte şi crescători de albine locali, reprezentându-i pe cei 56 de apicultori înregistraţi pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, ce totalizează peste 4.000 de stupi.
APAVIL SA Râmnicu Vâlcea angajează economist

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următorului post vacant:

1 post economist la Biroul Aprovizionare

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Condiții generale
a) Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăpturirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiune săvârșită cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice
– Studii superioare în domeniul economic;
– Vechime în specialitate de cel putin 3 ani;
– Constituie avantaj experiența în domeniul achiziții publice/aprovizionare;
– Cunoştinţe operare PC ( pachet MS Office );
– Permis de conducere categoria B;
– Capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare;
– Persoana flexibilă, adaptabilă, rezistentă la stres, serioasă, responsabilă;

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice postului;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă ( constiuie avantaj ).
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Desfășurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2018;
– proba scrisă va avea loc în data de 01.10.2018, ora 09:00;
– interviul va avea loc în data de 02.10.2018, ora 09:00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.09.2018 ora 15:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Bibliografie
1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărâre nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
3. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
8. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:
24.09.2018 ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
25.09.2018 ora 16:00 – selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
26.09.2018 ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
27.09.2018 ora 16:00- soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
01.10.2018 ora 09:00 – proba scrisă
01.10.2018 ora 15:00- afișarea rezultatelor probei scrise
02.10.2018 ora 09:00 – proba interviu
02.10.2018 ora 15:00 – afișarea rezultatelor probei interviu
03.10.2018 ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea contestațiilor
04.10.2018 ora 15:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 vineri, între orele 08:00 – 14:00.
RÂMNICU VÂLCEA: Bărbat de 48 de ani, găsit decedat în casă

Joi, 30 august a.c., la ora 20:32, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost solicitaţi pentru deblocarea ușii unui apartament în municipiul Rm. Vâlcea, zona Ostroveni, Bulevardul Tineretului, etaj IV. Din nefericire, proprietarul, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit decedat în dormitor.

Vom reveni cu amănunte.
Consiliul Județean trebuie să își rezolve problemele din Râmnic

Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Popescu atrage atenția conducerii Consiliului Județean Vâlcea (CJV) cu privire la una dintre problemele pe care acestă instituție trebuie să o gestioneze atât pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, cât și pentru ceilalți locuitori ai județului Vâlcea. Printre cele mai importante obiective se numără administrarea patrimoniului sistemului de sănătate publică, în acestă situație aflându-se un teren al Spitalului de Obstretică-Ginecologie (Maternitate) din reședința de județ, cu secții aparținând Spitalului Județean de Urgență din subordinea CJV.

În consecință, Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Popescu solicită Președintelui CJV, Constantin Rădulescu și consilierilor județeni să renunțe temporar la concentrarea pe o investiție în imobilele aflate la pct. 25 pe ordinea de zi a ședinței din data de 31.08.2018, însemnând amenajare garaje aparținând Prefecturii Vâlcea și să accepte inițierea unui proiect de hotărâre pentru următoarea ședință, pentru amenajarea terenului Spitalului de Obstetrică-Ginecologie aflat într-o stare avansată de degradare și insalubru. Considerăm mult mai importantă și oportună o asemenea investiție, decât o alta în clădiri administrative. De asemenea, avem convingerea că domnul Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, Președinte și al PSD Vâlcea aflat la guvernare, va demonstra că instituția pe care o coordonează are responsabilitetea și puterea financiară necesară pentru a rezolva, fără înstrăinare temporară sau definitivă, situația în care se găsește terenul aferent Maternității. Orice persoană rezonabilă înțelege că administrarea imobilelor Sistemului Public de Sănătate este prioritară în fața modernizării unor garaje.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu are astfel ocazia să se disocieze de inițiativele imobiliare dubioase ale primarului Râmnicului, Gutău Mircia a cărui singură preocupare în acest mandat este comparabilă cu interesele unei agenții imobiliare.

Maternitatea este o emblemă a Consiliului Județean Vâlcea și o unitate sanitară vitală pentru comunitatea vâlceană, nu un alt motiv derizoriu de afaceri imobiliare !

Departamentul de Comunicare al PNL Râmnicu Vâlcea
A spart două magazine şi două autoturisme într-o singură noapte

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea principalului suspect al mai multor infracțiuni de furt din magazine și de auto, fapte săvârșite pe data de 18 august a.c., în localitatea Cernișoara, județul Vâlcea. Este vorba de un bărbat de 32 de ani, din localitatea Copăceni, care a recunoscut săvârșirea faptelor comise.

Astfel, în noaptea de 17/ 18 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliţie Rurală Lăpuşata au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Cernișoara, au avut loc două furturi din magazine comerciale, de unde au fost sustrase, de către persoane necunoscute, prin forțarea ușii de acces, suma de 350 lei, iar din alte două autoturisme aparținând unor persoane din aceiași localitate, au fost sustrase mai multe bunuri personale.
În cauză se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de furt, urmând a se propune soluție procedurală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.
Maratonul Olteniei 2018: CEZ România va direcţiona suma de 19 000 euro către trei clauze sociale. 6.840 euro îi revine SJU Vâlcea

669 de concurenţi, suporterii acestora, peste 120 de voluntari, organizatorii şi vizitatorii parcului Zăvoi au format pe 25 şi 26 august comunitatea ediţiei VI a Maratonului Olteniei şi au demonstrat că au bunătatea în gene. Aceştia şi-au adunat energia în beneficiul a trei cauze sociale: programul “Paine şi Maine” derulat de Fundaţia World Vision România, programul de sprijin psiho-social susţinut de Asociaţia Little People România şi dotarea cu echipamente medicale Accu Vein a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Maratonul Olteniei a îmbinat încă de la prima ediţie promovarea unui stil de viaţă sănătos cu o componentă socială puternică, izvorâtă din nevoile comunităţii locale în care Grupul CEZ în România îşi desfăşoară activitatea operaţională.

Spre deosebire de ediţiile anterioare, când au fost susţinute câte o cauză socială, în 2018, organizatorii şi-au propus să răspundă nevoilor a trei cauze sociale.

Cei aproximativ 670 de concurenţi au avut în premieră, oportunitatea de a alege programul social pe care doresc să îl susţină, în momentul ridicării kitului de concurs. Suma colectată din înscrieri şi dublată de CEZ România va fi împărţită direct proporţional cu numărul opţiunilor exprimate. Astfel, 6 650 euro vor fi direcţionaţi către programul “Paine şi Maine” – Fundaţia World Vision România, 5 510 euro către programul de sprijin psiho-social pentru copiii bolnavi de cancer, implementat de Asociaţia Little People România şi 6 840 euro pentru dotarea cu echipamente medicale Accu Vein a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

MO 2018: eveniment sportiv de tradiţie pentru iubitorii de MTB şi Trail Run

Evenimentul le dă întâlnire în fiecare an iubitorilor de MTB şi Trail Run la Râmnicu Vâlcea, unde îşi pot testa limitele pe traseele offroad din vecinătatea oraşului. Fie că participă la cursele de MTB, de 33 sau 51 km, fie că aleargă la crosul de 10,5 km, sau semi-maratonul de 21,5 km, toţi mai mulţi iubitori de sport se adună an, de an, la Maratonul Olteniei. În 2018, comunitatea de sportivi formată în jurul evenimentului a avut chiar un motiv în plus pentru a se înscrie în concurs, proba de maraton de 42 km.

Prima zi de concurs (25 august) a fost dedicată iubitorilor de MTB Cross-country, reunind la start peste 260 de sportivi.

Duminică, 26 august, a venit rândul amatorilor de alergare montană (peste 400) să-şi testeze limitele şi să pornească în probele de cros – 10.5 km, semi-maraton – 21,5 km şi maraton – 42 km. Efortul concurenţilor a fost răsplătit de organizatori cu un fond de premiere record, de aproximativ 50 000 lei.

Probele de alergare le-au trezit interesul şi celor mici care s-au înscris în număr mare la cursele organizate special pentru ei în parcul Zăvoi. Peste 160 de copii, cu vârste cuprinse între 4 – 13 ani s-au întrecut pe traseele de 200, respectiv 400 m. La final au fost răsplătiţi cu medalii, diplome şi premii, în compania mascotelor CEZ Vânzare, Energix şi Calorix, cu care au făcut poze şi care le-au dăruit baloane.

Familia şi prietenii la loc de cinste, la Maratonul Olteniei 2018

Maratonul Olteniei este mai mult decât un eveniment sportiv, este un motiv de relaxare şi distracţie în familie sau alături de prieteni. Parcul Zăvoi a găzduit pe parcursul evenimentului zone tematice: de relaxare, cu activităţi sportive pentru toate vârstele, experienţe VR, o cabină de photo booth şi nu numai.

Maratonului Olteniei VI, powered by CEZ România, a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, HyperSport, SmartAtletic, beneficiind de suportul partenerilor Platinum Adrem şi RC Europe, partenerilor Gold – Ciga Energy, Tuca Zbârcea & Asociaţii, a celor Silver – Ernst & Young, Fine Consulting, Hervis Sports & Fashion, Inform Lykos, Ness, Comranado, Gold Nutrition, Free Wheel, Eboda, cu sprijinul Telekom Sport, Realitatea, Kiss FM, Adevărul, Gazeta Sporturilor, Running Mag, Adrenallina.ro, Biciclistul.ro (parteneri media); Club Sportiv Lykaios, Cozia Racing Team, Buridava (parteneri locali).