1

Primăria Roeşti trebuie să demoleze cârciuma ILEGALĂ! Se cere intervenţia prefectului de Vâlcea

Liniştea locuitorilor din satul Cuieni, localitatea Roeşti, judeţul Vâlcea este tulburată de câţiva ani de zile de funcţionarea ilegală a unei cârciumi, unde scandalurile se ţin lanţ, aproape seară de seară.
Calvarul cetăţenilor paşnici cărora nu le place să-şi piardă vremea prin cârciumi şi să bea până nu mai ştiu de ei a început în anul 2012, când o întreprinzătoare a construit fără a avea nici un document sau vreo autorizaţie un bar şi un magazin mixt. Timp de 3 ani de zile, aceasta şi-a desfăşurat nestingherită activitatea, fără ca vreo autoritate să o întrebe de sănătate. În tot acest timp, localnicii aflaţi în aproprierea barului au fost nevoiţi să suporte seară de seară scandaluri interminabile, bătăi şi multă gălăgie.
„E jale! În fiecare seară e scandal. Aici se adună numai beţivii şi ţiganii. Intră prin curţile oamenilor, fac scandal, se bat, când îşi uită securile acasă, iau uluci din gardurile oamenilor, ca să nu mai vorbim despre gălăgia şi disconfortul pe care ni-l creează”, ne-a povestit o vecină.
În luna noiembrie 2015, ca urmare a mai multor plângeri ale oamenilor, Maria Ciupercea, care deţine o întreprindere individuală a fost chemată la Primărie cu actele. Acolo, stupoare. Primarul a observat că doamna în cauză are documentaţia incompletă. Reprezentanții primăriei Roești au constatat că din lipsesc mai multe documente, printre care cererea de eliberare certificat de urbanism și autorizația de construire. De asemenea, aceștia au mai constatat că din data de 24 aprilie 2014 există o plângere penală formulată de Stănciulescu Nicolae Ilie, fostul concubin al Mariei Ciupercea.
În data de 9 noimebrie 2015, Maria Ciupercea este amendată de către Primăria Roești cu suma de 1.000 de lei, reținându-se că în perioada iunie 2012 – august 2013, aceasta a efectuat o construcție, fără a deține autorizație de construire, respectiv sediu pentru un magazin mixt în satul Cuieni din localitatea Roești. De asemenea, prin același proces verbal s-a dispus și desființarea construcției în termen de 30 de zile.
Maria Ciupercea contestă în instanța de judecată procesul verbal de amendă, și, în data de 15 iunie 2016, Judecătoria Horezu hotărăște să înlocuiască amenda contravențională în cuantum de 1.000 de lei cu sancțiunea avertismentului. Instanța menține în rest procesul verbal de constatare a contravenției, adică decizia de demolare a construcției, în termen de 30 de zile.
Însă, de atunci și până în prezent, adică mai bine de un de zile, deși în acest caz există și o decizie a magistraților din Horezu pentru încuviințarea executării silite a titlului executoriu – Proces verbal de constatare a contravenției nr. 1/09.11.2015, emis de Primăria Roești și sentința civilă nr. 791//15.06.2016, pronunțată de Judecătoria Horezu, nu s-a întâmplat nimic.
”Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul executoriu proces verbal de constatare a contravenției nr. 1 din data de 09.11.2015, emis de Primăria comunei Roești și Sentința Civilă nr. 791/15.06.2016, pronunțată de Judecătoria Horezu, prin toatea formele admise de lege pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite”, se arată în hotărârea instanței din data de 10 august 2017.
Magazinul mixt și barul funcționează și în prezent, iar cea care îl administrează, Maria Ciupercea, ne-a declarat că așteaptă și ea să vadă ce se întâmplă.
Am încercat să-l contactăm și pe primarul localității Roești, însă, până la data apariției publicației noastre, acesta a fost de negăsit.
Se caută șofer la Primăria Câineni

Primăria Comunei Câineni, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de șofer – Compartimentul administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Câineni.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii medii;
fără cazier judiciar;
permis categoria B, C, E, C+E;
vechime minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 octombrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 octombrie 2017: proba scrisă;
11 octombrie 2017: proba interviu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Câineni, judeţul Vâlcea, telefon 0350/425.926.
Trei posturi scoase la concurs la Primăria Slătioara

Primăria Comunei Slătioara, Judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
• consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Agricultură și Registru Agricol;
• referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Agricultură și Registru Agricol;
• referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Buget Contabilitate, Impozite și Taxe, Achiziții Publice.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Agricultură și Registru Agricol:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești – ingineria resurselor vegetale și animale sau în domeniul științe agricole, măsurători terestre și cadastru;
cunoştințe de operare PC – nivel mediu;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Agricultură și Registru Agricol:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol;
cunoştințe de operare PC – nivel mediu;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Buget Contabilitate, Impozite și Taxe, Achiziții Publice:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
cunoştințe de operare PC – nivel mediu;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
16 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
20 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Slătioara, Judeţul Vâlcea, telefon 0250/866.339 sau 0755.150.164.
Primăria Bălcești angajează consilier

Primăria Oraşului Bălceşti, Judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentul Servicii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat Proiecte cu Finanţare Internaţională.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
09 octombrie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
18 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Bălceşti, Judeţul Vâlcea, telefon: 0250/840.352.
Primarul Vlădulescu vrea să construiască o nouă grădiniță la Budești

Construcția unei noi grădinițe în localitatea Budești, județul Vâlcea a deveni necesitate, după ce s-au înregistrat tot mai multe cereri de înscriere la grădiniță în această localitate. Primarul Ionel Vlădulescu a analizat situația și a realizat că cele 6 grădinițe existente sunt insuficiente pentru numărul tot mai mare de copii de pe raza comunei.
În acest sens, alături de specialiștii primăriei, a realizat documentația necesară, pe care a depus-o la București pentru construcția unei noi grădinițe. Deja proiectul a fost aprobat, iar suma alocată este de 15,74 miliarde lei vechi.
„În prezent, avem în jur de 500 de copii. Sunt mult mai mulţi, dar sunt şi care merg la şcoli şi grădiniţe din Rm. Vâlcea. La noi, o situaţie mai specială aveam la grădiniţa din centru, unde spaţiul era foarte mic pentru cei 40 de preşcolari pe care îi avem aici. Sigur, acum lucrurile se vor schimba, pentru că vom avea o construcţie nouă, modernă şi foarte încăpătoare. Probabil că, după ce o vor vedea, mulţi localnici vor alege să nu-şi mai trimită copiii la oraş”, a spus primarul Ion Vlădulescu.
Parc de aventură la Ocnele Mari! Primarul Mihai Pătru

Primarul orașului Ocnele Mari, liberalul Mihai Pătru, este decis să-și respecte toate promisiunile făcute în campania electorală pentru ca Ocnele Mari să devină o stațiune turistică puternică și plină de turiști. În opinia edilului, apele miraculoase de la Ocnele Mari nu sunt suficiente pentru a atrage turiști, trebuie dezvoltată infrastructura și mai ales găsite noi oportunități de dezvoltare a orașului.
În acest sens, a fost concesionată o suprafață de 24,800 ha de pădure unei firme care dorește să construiască un parc de aventură. Terenul este concesionat pe o perioadă de 49 de ani. „O asemenea investiţie ar atrage un număr mare de turişti la Ocnele Mari. Trebuie să găsim soluţii pentru a avea turişti tot timpul anului, nu numai pe perioada verii. Am mari speranţe în acest proiect şi sunt convins că după ce parcul va fi amenajat va fi o adevarată atracţie turistică”, ne-a declarat primarul Mihai Pătru.
NOTIFICARE APAVIL: O asociaţie de proprietari va rămâne fără apă din cauza datoriilor

FOTO: bihon.ro

FOTO: bihon.roDin cauza întârzierilor la plata facturilor reprezentând servicii furnizare apă potabilă şi canal, SC APAVIL SA a decis sistarea alimentării cu apă a unei asociaţii de proprietari din judeţul Vâlcea, inclusă în categoria clienţilor rău-platnici: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI LOTRU VOINEASA – 1.144,13 lei (4 luni restanţă).
SC APAVIL SA este nevoită să apeleze la această măsură întrucât s-a constatat creşterea semnificativă a cuantumului sumelor datorate de către clienţi în contul serviciilor prestate. Deşi conducerea societăţii a manifestat întotdeauna înţelegere în ceea ce priveşte achitarea de către asociaţiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare că în anumite cazuri clienţii nu au găsit de cuviinţă sa aprecieze just această atitudine.
Asociaţia de proprietari care înregistra la data de 27 septembrie a.c. datorii importante către SC APAVIL SA, a fost deja notificată, urmând ca acţiunea de debranşare să demareze în perioada imediat următoare. Locatarii buni-platnici din cadrul asociaţiilor de proprietari care vor fi debranşate sunt rugaţi să înţeleagă necesitatea adoptării unor astfel de măsuri.
Primarul Cosac, alături de Preacuviosul Părinte Galaction Zelig, la Mânăstirea „Sfântul Nectarie” din Vlădești

Sâmbătă, 23 septembrie 2017, primarul din Vlădești, Adrian Cosac, a participat la aniversarea Preacuviosului Părinte Galaction Zelig, la Mânăstirea „Sfântul Nectarie” din Vlădești, prilej cu care a fost prezentat portul tradițional popular din zona Bistrița Năsăud, cât și din Vlădești.
Invitații, îmbrăcați în straie tradiționale românești, au participat la Sfânta Liturghie ,au susținut un concert de cântări bisericești, dupa care au servit agapa creștinească, organizată de Sfânta Mânăstire „Sfântul Nectarie”.
AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE! Bibliotecă, sală de fitness şi sală de filme 3 D în căminul cultural de la Păuşeşti Măglaşi

Primarul localităţii Păuşeşti Măglaşi, liberalul Alexandru Dediu, a anunţat că urmează să fie demarate lucrările de reabilitare a căminului cultural din comună. Deja contractul de execuţie a lucrărilor a fost semnat de către Compania Naţională de Investiţii şi firma câştigătoare pentru proiectul ce are ca obiectiv „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Păuşeşti-Măglaşi”.
Potrivit declaraţiilor primarului Dediu, proiectul cuprinde lucrări de reabilitare ce vizează schimbarea acoperişului (atât lemnărie, cât şi tablă), înlocuirea tâmplăriei cu una nouă din PVC cu geam termopan, înlocuire instalaţie electrică, construirea a două grupuri sanitare şi până la zugrăveli interioare şi exterioare, anveloparea căminului, branşarea la utilităţile publice şi introducerea încălzirii centrale.
Foarte important, primarul Dediu a prins în acest proiect de reabilitare şi dotarea unei săli de filme 3 D, spaţii moderne pentru funcţionarea unei biblioteci şi a unei săli de fitness, dar şi o sală modernă pentru spectacole şi nunţi.
Grădiniţă cu program prelungit la Dăeşti!

Grădiniţa cu program prelungit din localitatea Dăeşti, judeţul Vâlcea, a fost inaugurată, aceasta funcţionând într-o clădire a fostei şcoli din Dăeşti, care a fost reabilitată. Consiliul Local a aprobat pentru această investiţie suma de 10.000 de lei.
”Astăzi (n.r. 18 septembrie) a fost prima zi în care Grădiniţa cu Program Prelungit Dăești şi-a deschis porţile pentru micuţii preşcolari, care vor beneficia de dotări moderne (paturi şi lenjerie), dar şi de masa caldă. Domnul viceprimar Ciprian Olaru alături de domnul Popolan Gheorghe aduc mulţumiri pe această cale colectivului de părinţi pentru colaborare”, susţin reprezentanţii Primăriei Dăeşti. În Dăeşti funcţionează trei şcoli şi trei grădiniţe, la care sunt înscrişi circa 250 de copii.