1

Transcrieri

 

        Aveți în pagină facsimiluri ale transcrierii dialogului purtat la data de 06.07.2006, de că tre denunță torul Popescu Constantin cu primarul municipiului. Textul este același și în proba notată cu 1 și în cea cu 2. Diferența este la afirmația negativă a lui Mircia Gutău, atunci când denunță torul a dus mâna la buzunarul sacoului cu intenția de a-i da un plic cu bani. În proba nr. 1, sintagma „NU” are semnul exclamării. În proba nr.2 „NU” este însoțit de punct. Pentru prima dată în istoria justiției românești, un procuror dă indicații instanței de judecată de cum să interpreteze „NU” cu semnul întrebării și „NU” cu punct. Anchetatoarele menționează: „În timp ce P.C. rotește fraza, G.M. gesticulează aprobativ de două ori cu mâna dreaptă” sau „în timp ce P.C,. rotește fraza G.M. gesticulează o dată, aprobativ, cu mâna stângă”. Înainte de a le ruga pe diletantele doamne procuror să mimeze aprobarea cu mâna stângă sau dreaptă, aprobare care însoțește negație „NU”, încercați și dumneavoastră să găsiți soluția. Cu capul se poate nega sau afirma un lucru. Dar cu mâna ? Ciudată anchetă, cu final deznădăjduitor

Romeo Popescu
Autodenunt Constantin Popescu

DMG

       Precizare:

     În premieră, publică m în paginile bisăptămânalului VOCEA VÂLCIIautodenunțul lui Crinu Popescu împotriva primarului Mircea Gutău și a vicelui Nicolae Dicu. Menționăm că gravele greșelile gramaticale care apar în textul autodenuțului, aparțin, în totalitate, autorului și nu se datorează, în niciun caz, vreunei greșeli de tipar.

 

      Autodenunț

 

Subsemnatul Popescu Constantin fiul lui Nicolae și Maria născut la data de 26.10.1962 în comuna Cernișoara, județul Vâlcea domiciliat în Rm. Vâlcea, Strada General Magheru, bl. P1, scara B, ap. 11, formulez prezentul autodenunț.

Sunt administratorul al SC Rovimet SA Rm. Vâlcea având ca principal activitate de construcții civile, comerț cu materiale construcții etc. În cursul anului 2005 am aflat că în centrul orașului Rm. Vâlcea este de vânzare un teren în supraFață de 280 mp. După mai multe discuții cu proprietarul terenului pe nume Ionescu și am convenisem săefectuăm această tranzacție dar alături de prețul stabilit am solicitat vânzătorului săobținăde la primăria Rm. Vâlcea un certificat de urbanism pentru a putea afla dintr-un act oficial dacă pe acest teren se poate construi. După aproximativ două săptămâni respectiv sfârșitul lunii octombrie 2005 acesta a obținut certificatul de urbanism din care se atestăfaptul că pe acel teren se poate construi.

După ce am cumpărat terenul, m-am prezentat la Primăria Rm. Vâlcea unde am depus o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru același teren dar cu specificația noului proprietar respectiv SC Rovimet SA. După alte câteva zile mi-a fost eliberat noul certificat de urbanism semnat deasemenea de primarul Gutău dar de această datăse menționa că pe acest teren nu se poate construi decât în limite minime adică un regim de înălțime P+1 și un P.O.T de 30% vădit diferit Față de certificatul eliberat fostului proprietar.

În această situație l-am trimis pe numitul Toma Florin director la SC Rovimet SA săpoarte o discuție cu primarul Gutău Mircea și pentru a-l întreba care este explicația pentru diferența dintre cele două certificate de urbanism. Răspunsul dat de primar a fost acela că datorităfaptului că terenul se aflăîn centrul orașului nu va putea aproba niciodatăconstrucția pe acest teren. Având în vedere că pe primar îl cunoșteam din alte împrejurări m-am deplasat personal la acesta iar în cursul discuției în care i-am solicitat eliberarea unui certificat conform cu primul, iar acesta mi-a dat de înțeles că va elibera un certificat dacă , la rândul meu, îi voi da o sumăde bani, pe care însă nu a precizat-o, valoarea rămânând la aprecierea mea. La această discuție nu a mai fost de Față alte persoane, dar despre această discuție am relatat această discuție lui Toma Florin și lui Preda Florin (jurist la firma Rovimet) cu care m-am și consultat asupra cuantumului sumei ce urma să-i dau primarului în scopul arătat.

După ce am hotărât că îi pot da 5.000 Euro în cursul lunii aprilie 2006, l-am contactat telefonic pe primarul Gutău și am stabilit săne revedem la biroul său fapt care sa și realizat tot în cursul zilei respective în jurul orei 17.30. După ce i-am arătat plicul cu suma de 5.000 Euro acesta dându-mi de înțeles că solicitarea mea va fi rezolvatămi-a zis sădau suma de bani viceprimarului Dicu Nicolae zis Bebe care măși aștepta în biroul său și care la rândul său știa perfect despre înțelegerea mea cu primarul descrisămai sus.

Viceprimarul Dicu Nicolae a primit plicul cu 5.000 Euro și mi-a spus că de atunci încolo toate discuțiile legate de certificatul de urbanism le voi avea cu el. fac precizarea că și pe viceprimar îl cunoșteam anterior și îi știam numărul de telefon mobil.

Tot în această discuție viceprimarul mi-a mai spus săai aștept un timp neprecizat motivând că pentru eliberarea unui certificat din care sărezulte că pe teren se poate construi într-un alt regim urmeazăsăse modifice P.U.Z (planul urbanistic de zonă), lucru cu care am fost de acord. Între timp prin alte demersuri a obținut o copie a P.U.Z ului constatând că de fapt primul certificat eliberat fostului proprietar corespundea întocmai cu P.U.Z ul existent situație ce ma determinat săcred că suma pe care i-am dat-o viceprimarului este insuficientă.

În această situație împreunăcu Toma Florin și Preda Florin n-eam deplasat în biroul lui Gutău Mircea că ruia i-am prezentat această situație și bineînțeles nemulțumirea mea. Numitul Gutău Mircea s-a supărat la rândul său și ne-a spus săformulăm o nouăcerere pentru eliberarea unui alt certificat de urbanism.

Revin asupra celor arătate și mai fac precizarea că până la data când am în posesia copiei de pe P.U.Z am mai avut o discuție cu viceprimarul Dicu Nicolae în care întrebând-ul dacă suma de bani este suficientă, acesta mi-a răspuns că trebuie înmulțităcu zece (10), adică trebuie să-i dau suma de 50.000 Euro, eu nedându-i un răspuns ferm.

După discuția cu primarul am formulat o nouăcerere și am și achitat o taxăde urgențăpentru eliberarea certificatului. Acesta mi-a fost eliberat azi 28.06.2006 și conține un regim de construcție mult mai sever decât primul eliberat firmei mele. Fac mențiunea că în ziua anterioarăadică 27.06.2006 m-am deplasat la biroul viceprimarului iar în discuția avutăcu acesta mi-a relatat că îmi va fi eliberat certificatul semnat de primar care deasemenea nu va fi în concordanțăcu P.U.Z ul, fapt ce s-a dovedit a fi real, așa cum am relatat mai sus și eu i-am solicitat atunci restituirea sumei de bani, stabilind săne contactăm ulterior telefonic. În prezent nu am realizat acest contact telefonic în urma că ruia trebuie săstabilim modalitatea de restituire a celor 5.000 Euro și m-am prezentat la sediul D.N.A pentru a formula acest autodenunț.

Declar că voi pune la dispoziție organelor de urmărire penalănumerele de telefon ale celor doi respectiv Gutău M. și Dicu N. precumși orice alte înscrisuri și alte asemenea îmi vor fi solicitate. Posed următorul număr de telefon mobil: 0722131323.

Acesta este denunțul pe care îl daususțin și semnez personal azi 28.06.2006.

       DECLARAÎIE

       03.07.2006

 

Subsemnatul POPESCU CONSTANTIN, fiul lui Nicolae și Maria, născut la data de 26.10.1962 în comuna Armășești, județul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Magheru, bl. Pl, sc. B, ap. 11, județul Vâlcea, posesor al B.I. seria GX, nr. 622544, CNP 1621026382748, declar următoarele:

Îmi mențin în totalitate denunțul formulat la 28.06.2006.

Sunt acționar majoritar și administrator al S.C. ROVIMET S.A. Râmnicu-Vâlcea din anul 1996, societatea având ca principal obiect de activitate construcții civile și industriale, comerț cu materiale de construcții și confecții textile, imobiliare.

În cursul anului 2005, am aflat că în centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea este de vânzare un teren în supraFață de 280 mp, astfel că am luat legătura cu proprietarul terenului, pe nume IONESCU, convenind efectuarea tranzacției. Prețul stabilit de comun acord a fost de 5,5 mild. ROL. Înainte de efectuarea tranzacției am solicitat vânzătorului săobținăde la Primăria Râmnicu-Vâlcea un certificat de urbanism care săateste faptul că pe acel teren se poate construi, precum și regimul de înălțime și procentul de ocupare al terenului.

După aproximativ 2 săptămâni, respectiv sfârșitul lunii octombrie 2005, vânzătorul a obținut certificatul de urbanism prin care se atesta faptul că pe acel teren se poate construi în regim de înălțime P+4, P.O.T. 80%.

După ce am cumpărat terenul, m-am deplasat la Primăria Râmnicu-Vâlcea unde am depus o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru Construcție pentru același teren, cu specificarea numelui noului proprietar, respectiv S.C. ROVIMET S.A. După câteva zile a fost eliberat un certificat de urbanism semnat de primarul MIRCIA GUTÃU, în cuprinsul acestui act menționându-se că pe acest teren nu se poate construi decât în regim de înălțime P+l și un P.O.T. de 50%, așadar diferit de certificatul eliberat fostului proprietar.

În această situație, l-am trimis pe numitul TOMA FLORIN, director la S.C. ROVIMET S.A., săpoarte o discuție cu primarul MIRCIA GUTÃU și să-1 întrebe care este explicația pentru diferența dintre cele două certificate de urbanism. Răspunsul dat de primar a fost acela că din cauza faptului că terenul se afla în centrul orașului nu va aproba efectuarea de construcții pe acel teren.

Menționez că domnul TOMA FLORIN mi-a spus că dacă doresc mai multe lămuriri sămerg sădiscut personal cu primarul; nu știu dacă aceasta a fost exprimarea părerii personale a domnului TOMA sau dacă mi-a transmis o solicitare a domnului MIRCIA GUTAU, însă înclin spre această a două variantă deoarece au mai existat situații în care primarul mi-a transmis că dorește sădiscutăm personal, cunoscându-1 anterior din alte împrejurări.

Astfel, la câteva zile După eliberarea certificatului de urbanism, m-am deplasat personal la Primăria din Râmnicu-Vâlcea pentru a discuta cu MIRCIA GUTÃU. Pe parcursul discuției purtate, la solicitarea mea de a mi se elibera un certificat de urbanism conform cu primul, acesta, fărăa-mi da explicații concrete, a evidențiat faptul că acest teren se aflăîn centrul orașului și că este dificil săsemneze o autorizație de construcție în regimul pe care îl solicitam. Cu această ocazie, MIRCIA GUTÃU prin reliefarea dificultăților în emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construcție mi-a dat de înțeles că va răspunde solicitării mele dacă sunt dispus săîi dau o sumăde bani, iar la întrebarea mea „žtrebuie sădau ceva cât?”, acesta mi-a spus că lasăcuantumul sumei la aprecierea mea. Evident că la această discuție nu au participat alte persoane, însă imediat După aceasta am relatat conținutul directorului TOMA FLORIN și juristului PREDA FLORIN, cu care m-am și consultat asupra cuantumului sumei pe care urma săo remit primarului.

După ce am stabilit că îi pot da pentru început 5.000 euro, în cursul lunii aprilie 2006, l-am contactat telefonic pe primarul MIRCIA GUTÃU pe telefonul mobil cu nr. 0721.255.677, stabilind cu acesta săne vedem la biroul său, fapt care s-a și realizat în cursul aceleiași zile, în jurul orei 17:00. Găsindu-l pe acesta singur în biroul său i-am spus că i-am adus suma de 5.000 euro arătându-i și plicul cu bani, iar primarul mi-a spus sădau suma respectivăvice-primarului DICU NICOLAE, care măaștepta în biroul său. Domnul GUTÃU mi-a spus că vice-primarul știa despre problema mea și că aceasta va fi rezolvată.

Am mers în biroul vice-primarului DICU NICOLAE, găsindu-1 pe acesta singur, în jurul orei 17:30. I-am spus acestuia că am discutat cu primarul și că acesta m-a îndrumat că tre el, cu mențiunea că fusese informat despre problema mea. Atunci am scos din buzunar plicul cu bani și i-am spus vice-primarului că am adus o sumăde bani, iar acesta fărăa atinge plicul, pe care l-am lăsat pe birou, m-a întrebat câți bani sunt și la răspunsul meu că sunt 5.000 euro a avut o reacție de oarecare nemulțumire, spunându-mi că aceștia sunt numai banii pentru consilierii PD. În aceeași discuție, vice-primarul DICU NICOLAE mi-a spus că trebuie sămai aștept un timp, întrucât, pentru eliberarea unui certificat din care sărezulte că pe acel teren se poate construi într-un alt regim, urmeazăsa se modifice planul de urbanism rural (PUZ), această atribuție fiind în competența Consiliului Local.

Menționez că am mai avut ulterior, dar nu pot preciza când, o discuție cu vice-primarul DICU NICOLAE, prilej cu care eu l-am întrebat dacă suma pe care i-o dădusem deja este suficientă, acesta răspunzându-mi că trebuie înmulțităcu 10. Înțelegând că este vorba de suma de 50.000 euro, nu i-am dat un răspuns ferm, rămânând sămai discutăm ulterior.

Între timp, am obținut o copie a planului de urbanism zonal existent, constatând că primul certificat de urbanism eliberat fostului proprietar corespundea cu uzul existent. În această situație, împreunăcu TOMA FLORIN și PREDA FLORIN ne-am deplasat la biroul primarului MIRCIA GUTÃU, fărăo contactare telefonică prealabilă, relatându-i acestuia situația constatatăși nemulțumirea mea vis-a-vis de aceasta. În această situație, MIRCIA GUTÃU, vizibil deranjat, ne-a spus săformulăm o nouăcerere pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, acesta fiindu-mi eliberat la 28.06.2006, conținând un regim de construcție mult mai sever decât primul, stabilindu-se măsuri restrictive pe care le-am considerat abuzive.

Menționez că la 27.06.2006 m-am deplasat la biroul vice-primarului DICU NICOLAE, care mi-a spus că -mi va fi eliberat certificatul de urbanism care nu va fi în concordanțăcu planul de urbanism zonal, fapt ce s-a dovedit a fi real. În această discuție i-am solicitat restituirea sumei de bani, întrucât problema nu fusese rezolvatăîn modul dorit de mine și am stabilit săne contactăm ulterior telefonic, acesta având numărul de telefon mobil 0744.509.141.

Menționez că , în ziua de vineri, 30.06.2006 m-am deplasat din nou la biroul vice-primarului pentru a-mi cere scuze referitor la solicitarea de a mi se restitui banii. Cu acest prilej, întrucât S.C. ROVIMET S.A. avea în coproprietate și un alt teren în supraFață totalăde 420 mp, situat în strada Gabriel Stoianovici, municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe care eram interesat săconstruiesc i-am propus lui DICU NICOLAE ca în situația în care va fi posibilăeliberarea unui certificat de urbanism pe acest teren într-un timp scurt suma de 50.000 euro, solicitatăinițial pentru primul teren săîi fie datăcu titlu de mităvice-primarului și primarului pentru facilitarea obținerii certificatului de urbanism pentru acest al doilea teren, propunere cu care DICU NICOLAE a fost de acord.

Menționez încă o datăcă , la toate discuțiile referitoare la remiterea sumelor de bani nu au mai fost prezente alte persoane.

Atât declar, susțin și semnez.

POPESCU CONSTANTIN
Monceanu a retras doua puncte importante de pe ordinea de zi

        ” Surprize, surprize la ședința de Consiliu Local” spre surprinderea tuturor, primarul interimar al Râmnicului a anunțat retragerea de pe ordinea de zi, punctele 18 și 19. Acestea făceau referire la reanalizarea hotărârilor de Consiliu cu privire la PUZ-ul Central Subzona 5A și la contractul de asociație în participațiune a primăriei municipiului cu societatea Setler Mina, pentru construirea unei parcări

 

        Luni, 31 august a.c., la Primăria Râmnicului a avut loc ședința ordinarăa Consiliului Local. Spre surprinderea tuturor, primarul interimar al Râmnicului a anunțat retragerea de pe ordinea de zi, punctele 18 și 19. Acestea făceau referire la reanalizarea hotărârilor de Consiliu cu privire la PUZ-ul Central Subzona 5A și la contractul de asociație în participațiune a primăriei municipiului cu societatea Setler Mina, pentru construirea unei parcări . „Foarte mulți consilieri au fost plecați  în concediu, alții nici nu l-au terminat, motiv pentru care nu au dispus de timpul necesar săanalizeze, așa cum ar trebui, documentele invocate de Prefectura Vâlcea ca fiind neclare sau incomplete. Oricum, primele hotărâri au perfect legale” a precizat Constantin Monceanu. În opinia viceprimarului Monceanu consilierii nu ar trebui săse mai grăbească în luarea unor decizii importante, ci, ar fi indicat, săle analizeze în amănunt. Imediat După propunerea retragerii celor două puncte de pe ordinea de zi, consilierul PSD Gigi Matei a și sărit ca ars, dându-și cu părerea pe marginea acestui subiect. În schimb, colegul său Valer Tudor a avut o poziție mai fermă, precizând: „Situații de genul acesta dau ocazia săalimentăfoarte multe zvonuri, care spun că votăm în funcție de interes. Cel mai bine ar fi săevităm astfel de împrejurări”.

Olivia Pirvu
Deplasare în China de aproape jumatate de miliard lei vechi

          ” La Primăria Râmnicului, se face dezmăț pe banii publici ” „fericiții” consilieri municipali care vor păși pe acest tărâm sunt: Ion Nicolae (PNL), Valer Tudor (PSD), Teodosie Filip (PD) și Gheorghe Ioniță (PNL)

 

          În perioada 21-31 august a.c., trei consilieri municipali vor face o „excursie”, tocmai până -n  îndepărtata China, pentru un schimb de experiență. Scopul deplasării este acela de a „impulsiona și a extinde relațiile de cooperare cu reprezentanți ai autorităților publice locale din această țară „. „Fericiții” consilieri municipali care vor păși pe acest tărâm sunt: Ion Nicolae (PNL), Valer Tudor (PSD), Teodosie Filip (PD) și Gheorghe Ioniță (PNL). Ultimul dintre ei nu se afla pe lista inițială a delegațiilor care urmau să viziteze China, însă , din câte se pare, acesta l-a înlocuit pe primarul interimar Constantin Monceanu, care, din motive obiective, nu poate lăsa de izbeliște treburile primăriei.

          În ședința Consiliului Local din data de 6 iulie a.c., consilierii municipali au votat, aproape în unanimitate, deplasarea, în China, a lui Nicolae, Tudor și Filip. Acum, de când fac jocurile După cum le este pofta în Primăria Râmnicului, consilierii liberali s-au gândit că ar fi foarte bine să mai plece unul de-al lor. Adică Gheorghe Ioniță, care a fost propus, pe motiv că , vezi Doamne, nu a plecat niciodată într-o vizită oficială, în calitate de consilier. Și unde mai pui că „plimbărica” prin țara orezului nu costă decât 465 de milioane lei vechi, bani publici. O nimica toată ! Singurul care nu a fost de acord cu suma exorbitantă care va fi plătită din bugetul local a fost consilierul social-democrat, Gigi Matei, care, ofticat probabil că nu l-au luat și pe el, a spus: „Din punctul meu de vedere, suma alocată deplasării în China va fi, mai degrabă, o deplasare turistică . Primăria putea să folosească banii contribuabililor în proiecte mult mai importante decât excursiile organizate special pentru liberali. În deplasările de până acum s-au cheltuit 372 milioane de lei, iar aceasta costă 465 milioane. Nu era necesară . Și ar mai fi ceva Noutatea din primărie sunt liberalii. Acum ați mai trecut unul. Ar fi fost un gest elegant din partea colegilor să refuze”.

Olivia Pirvu
Tradare la liberali

Pe adresa redacției a sosit următorul material de presă, însoțit de câteva rânduri pe care le dăm publicității cu consimțământul autorului:

” ( )  Vă autorizez să publicați aceste informații, știind că nu sunteți partizanii trădării în viață, în politic sau oriunde, aveți verticalitate și nu vă temeți de gașca liberală din jurul liderului de partid și deputat mincinos Emilian Frâncu. Marginalizând liberalii autentici, lângă el s-au strâns oameni fără valoare, indivizi mărunți, mânați de pofta preamăririi și îmbogățirii din politic sau prin politic. Văzând cât de batjocoritor se comportă liderul liberalilor vâlceni, Față de suferința primarului Râmnicului, îmi permit să vă rog să publicați articolul alăturat care spune multe despre seriozitatea politică a unor liberali aflați la vârf, despre debandada guvernării țării și despre faptul că tot PSD-ul conduce poporul român, din umbră, prin cozile de topor ale Alianței DA. Același comportament, lamentabil și distructiv, ca al lui Dinu „Păturică „, îl are și cel că ruia îi place să-și spună „Mandea Frâncu” în fond un complexat marcat de puterea efemeră a politicului distrugător Veți putea remarca, în curând, realitățile afirmațiilor mele. La noi, în municipiu, Alianța DA aproape că nu mai există și a fost spartă de orgoliul liderului PNL, care nu se mai satură odată de răutăți și de putere. Frâncu sprijină și colaborează activ cu pesediștii locali, făcându-le jocul, După cum le este acestora vrerea. Sponsorii PSD, oameni de afaceri puternic ancorați în sfera Puterii locale sau județene, îl „stimulează” în executarea misiunilor politice trasate, dirijându-l, în orb, împotriva PD-iștilor și în special împotriva primarului Gutău. După cum s-a și văzut! Nimeni nu poate rămâne nepăsător la trădarea intereselor electoratului liberal sau ale Alianței DA, de la noi din județ. (…) După cum scria o colegă de-a dvs. din redacție, lui Frâncu nu se știe ce i-a mai murit, dar bunul simț i-a decedat înainte de trecerea în neființă, intr-o explozie de umilință și rușine. Facă -se, în liniște, veșnica lui pomenire! ( )„

Constatând realismul considerentelor cititorului VOCII VÂLCII și cunoscând bucuria ce l-a cuprins pe liderul liberal la aflarea nenorocirii primarului Râmnicului, a devenit o necesitate profesională să-i arătăm lui Emilian Frâncu rezultatul „semănăturilor” lui. Alături de autor, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru cele publicate. În contrapartidă, vrem să știe politicianul vâlcean că nu credem informația precum că pentru arestarea lui Mircia Gutău a bătut potecă la Ministerul Justiției, Parchetul General sau Ministrul Afacerilor de Interne, plictisind conducă torii ministerelor cu cererea sa, dintr-un singur motiv: este greu de băgat în seamă și a crede un necunoscut pe a că rui Față se vede ulcerația și iminența grandomaniei!

” Romeo POPESCU

 

 

TRĂDAREA LA LIBERALI

 

În timp ce era președinte al PNL Prahova, în timp ce făcea parte din Delegația Permanentă a PNL și în timp ce înjura, împreună cu Orban, Alianța D.A și pe cei doi co-președinți ca la ușa cortului, ce credeți că făcea mândrețea de PNL-oid, Costache Dinu Patriciu? În anul electoral 2004, Dinu Patriciu era fruntaș PNL, dar sponsor și mai fruntaș al PSD!

” Dinu Patriciu a fost al doilea sponsor ca importanță al PSD, în 2004, donând aproape 2 miliarde de lei ” Fruntașul liberal a sponsorizat în anul 2004 atât PNL, cât și PSD ” Dar, oficial, a dat adversarului politic (PSD) de patru ori mai mulți bani decât propriului partid (PNL) ” Mihai Tănăsescu, fostul ministru al Finanțelor, a prezentat Guvernului, în octombrie 2003, un proiect de ordonanță de urgență prin care „Rompetrol” își putea răscumpăra datoriile de peste 600 de milioane de dolari, cu doar 70 de milioane ” Proiectul a că zut în Guvern în ultimul moment, dar peste două săptămâni Cabinetul Năstase a aprobat amânarea plății datoriilor prin subscrierea de că tre statul român a unei emisiuni de obligațiuni la nivelul datoriilor, care să fie răscumpărate După 20 de ani de rafinăria lui Dinu Patriciu.

 

două din firmele controlate de omul de afaceri liberal, Dinu Patriciu, au sponsorizat principalul inamic politic al PNL în anul electoral 2004.

Firma de publicitate „Odyssey Communication” SRL și firma „Global Security Consulting” SRL, controlate de „Rompetrol Holding” și, respectiv, de

„Rompetrol Logistic”, au donat aproape 2 miliarde de lei Partidului Social Democrat (PSD). Banii urmau să finanțeze campania electorală a PSD din

alegerile generale din toamna anului 2004. „Odyssey Communication” a donat PSD, potrivit Monitorului Oficial, 991,8 milioane de lei, la data de 17 iunie 2004, iar Global Security Consulting SRL a vărsat 1 miliard de lei, la aceeași dată, imediat După primul tur de scrutin al alegerilor locale. Susținerea Financiară a lui Dinu Patriciu pentru PSD, în plin an electoral, pare să fie șocantă la prima vedere, că ci este aproape de neimaginat ca un membru important al unui partid politic să finanțeze și campania principalului inamic politic. Ba mai mult, să-i dea și mai mulți bani decât propriului partid. Dar, cum guvernarea PSD a rezolvat problema uriașelor datorii la bugetul de stat (peste 600 de milioane de euro) lucrurile nu mai par atât de inexplicabile. Dinu Patriciu a fost privit în ultimii ani ca un susținător înfocat al unui proiect politic PNL – PSD, declarându-se inamicul Partidului Democrat și al lui Traian Băsescu. Cele două firme controlate de că tre Dinu Patriciu au donat de patru ori mai mulți bani PSD decât PNL, din rândurile că ruia făcea parte. Surprinzător este și faptul că Patriciu a ales să se expună ca principal sponsor al PSD, După ce fosta guvernare i-a rezolvat problema datoriilor la stat. Surprinde de asemenea și faptul că a făcut acest lucru la vedere, că ci lista donațiilor este publică , dar nu a mers până la capăt să-și asume public calitatea de finanțator al PSD. Privind în urmă, donația consistentă a lui Dinu Patriciu explică o dată în plus răfuiala permanentă cu Traian Băsescu din ultimii doi ani. Pesemne că și acest gest al lui Patriciu – de a sprijini bănește partidul lui Adrian Năstase, principalul rival al lui Băsescu, fără să verse niciun leu în contul Alianței D.A – a fost privit ca un adevărat afront de că tre Traian Băsescu. La fel cum, probabil, nu mai miră pe nimeni faptul că Dinu Patriciu și-a rezolvat problemele financiare ale rafinăriei sub guvernarea PSD, dar a ajuns să fie reținut de Parchet sub guvernarea colegilor săi de Alianță. Susținerea Financiară acordată PSD-ului a survenit la opt luni După ce Guvernul Adrian Năstase a rezolvat problema datoriilor rafinăriei Petromidia („Rompetrol Rafinare” SA). Ancheta procurorilor în cazul „ordonanței Rompetrol” țintește și un proiect al fostului ministru al Finanțelor, Mihai Tănăsescu, din 2003, care intenționa să șteargă 534 de milioane de euro din datoriile rafinăriei controlate de Dinu Patriciu, astfel ca acesta să-și poată răscumpăra datoriile de 604 milioane de euro că tre statul roman, la un preț de peste opt ori mai mic. Câțiva foști miniștri PSD sunt audiați de mai multe luni de procurori pentru modul în care a fost rezolvată problema datoriilor rafinăriei Rompetrol că tre stat, prin obligațiuni emise de companie și subscrise de Ministerul Finanțelor. Termenul în care obligațiunile urmau să fie răscumpărate inițial de rafinărie în contul datoriei de 607 milioane de euro fusese fixat de Guvern la 20 de ani, însa Parlamentul a redus maturizarea lor la șapte ani.

Dar a lăsat posibilitatea Rompetrol să decidă conversia obligațiunilor în acțiuni la scadență. Astfel că până în 2010, compania Rompetrol va plăti statului doar dobânda aferentă obligațiunilor, urmând ca la scadență statul să poată, eventual, deveni acționar în rafinărie. Ponderea pe care ar urma să o dețină statul va depinde de majorările de capital care vor fi efectuate până la scadență. Până acum însă nimeni nu a pomenit nimic de faptul că un alt proiect privind rezolvarea datoriilor Rompetrol a fost discutat în ședința de Guvern. Şi, în aceeași lună, octombrie 2003, cu doar două săptămâni înainte de aprobarea ordonanței privind obligațiunile, pe 14 octombrie, Ministerul Finanțelor a venit în Guvern cu un proiect de ordonanță de urgență prin care Rompetrol ar fi putut să stingă datoria că tre statul român, dacă achită doar 70 de milioane de euro. Adică peste jumătate de miliard de euro ar fi fost șters cu buretele. Inițiativa a fost criticată de unii membri ai Guvernului din acea perioadă, astfel că Mihai Tănăsescu și-a retras proiectul și nici nu l-a mai adus în discuție cu altă ocazie.

După două săptămâni însă, pe 24 octombrie 2003, Guvernul a aprobat varianta ca datoriile să fie transformate în obligațiuni cu scadenăță în maximum 20 de ani. Prima inițiativă a Ministerului Finanțelor este și ea în vizorul procurorilor de la Parchetul General. Discuțiile pe marginea proiectului privind propunerea de stingere a datoriilor Rompetrol că tre stat pentru doar 70 de milioane de euro ar exista, potrivit informațiilor noastre, în stenograma ședinței de Guvern din data de 14 octombrie 2003. Nimeni însă nu dorește să abordeze oficial acest aspect, însă mai mulți membri PSD ne-au confirmat acest lucru sub protecția anonimatului.

” Daniel BOJIN

Romeo Popescu
Libertate pentru primar

DMG

 

 

     La ora când citiți ziarul nostru, în aula Tribunalului Vâlcea, din municipiul Rm. Vâlcea, se desfășoarăprocesul inculpaților Mircia Gutău și Nicolae Dicu. Procesul are drept obiect revocarea sau menținerea măsurii arestării preventive a celor doi conducă tori ai administrației publice locale. Un complet de judecată, apreciat drept integru și foarte serios, va analiza probele depuse de procurorii bucureșteni și va audia martorii propuși prin rechizitoriu. Așa cum ne-am obișnuit cititorii, publică m – în premierăde presă toate piesele aflate în dosar, începând cu denunțul delatorului Constantin Popescu zis „Crinu” și sfârșind cu cel mai subiectiv, diletant și neprofesionist rechizitoriu. Citindu-l cu atenție, veți putea înțelege subiectivismul și transformarea tuturor halucinațiilor denunță torului în probe anti Gutău, fărăa se mai găsi și alte indicii de susținere. Spre exemplu, în denunțul prezentat aici veți găsi tot felul aberații, reținute de investigatoarele DNA în acuzare: „Găsindu-l pe inculpatul Gutău Mircea singur i-a comunicat că i-a adus suma de 5.000 de euro, iar acesta l-a îndrumat săremităsuma respectivăviceprimarului Dicu Nicolae”. Acest lucru nu rezultădecât din spusele provocatorului denunță tor. Cum se poate baza un procuror, în exclusivitate, doar pe ce spune un denunță tor interesant? Dacă ce spune unul, cu atât mai mult cu cât acela este denunță tor, se mai coroboreazăcu ceva, ca sădevinăprobă. Din ce rezultăaducerea și predarea celor 5.000 de euro, decât și spusele lui „Crinu”? Un alt panseu al doamnelor procuror, invocat fărătemei drept probă: „Ulterior, în cadrul unei discuții purtate de denunță tor cu Dicu Nicolae, acesta a menționat că suma remisăinițial, respectiv 5.000 de euro, trebuie înmulțităcu 10, Popescu Constantin înțelegând, astfel, că suma „. De unde rezultă, iar, chestia asta? Doar din ce a spus denunță torul! Alt exemplu: „Cu ocazia întrevederii din 27.06.2006, denunță torul considerând, o datămai mult, că au fost stabilite în mod abuziv și cu rea-credințăcondiții restrictive de construire, i-a solicitat inculpatului Dicu Nicolae restituirea sumei de 5.000 de euro „. Nici lucrul acesta nu este adevărat. Condițiile sunt identice în toate certificatele. De acum se știe că patronul de la Rovimet a făcut denunțul la DNA, la data de 28.06.2006. Onor doamnelor procuror DNA, fac următoarea precizare în rechizitoriu: „La data de 30.06.2006 (După două zile de la denunț – n.r.), denunță torul s-a deplasat din nou în biroul inculpatului Dicu Nicolae, pentru a-și cere scuze referitor la solicitarea de restituire a sumei remise. Cu acest prilej ( ) acesta i-a propus inculpatului Dicu Nicolae, că în situația în care va fi posibilăemiterea unui certificat de urbanism pentru acest teren (în Gabriel Stoianovici n.r.), într-un timp scurt suma de 5.000 de euro solicitată, inițial, pentru primul teren (în strada Cerna – n.r), săle fie datăcu titlul de mităcelor doi inculpați, în scopul facilitării obținerii certificatului de urbanism ( ). Inculpatul Dicu Nicolae a fost de acord cu propunerea denunță torului”. Contestați, vărugăm, că totul este spus NUMAI de denunță tor și nu existănicio altăprobăa celor afirmate. Dar, nimic nu se spune despre primarul Gutău. Popescu a vorbit (dacă a vorbit!) numai cu Dicu. Și dacă ar fi așa, cu Gutău a vorbit măcar un cuvânt în 30 iunie sau După 30 iunie ca în locul autorizației din strada Cerna,să-i dea alta în strada Gabriel Stoianovici?

     Suita pseudo-probelor împotriva primarului, Continuă în întregul rechizitoriu. Deliberat, anchetatoarele folosesc cuvinte sau expresii dubitative, fărăacoperire. Iată: „Cu acest prilej, Popescu Constantin a negociat cuantumul sumei ce trebuia remisăcelor doi inculpați, stabilind suma totalăde 40 mii de euro ( )”. S-a negociat cu Gutău? Existăprobe în afara declarației lui „Crinu” Popescu că această discuție a avut loc? Se spune în rechizitoriu cum l-ar fi informat Dicu pe Gutău despre înțelegerea cu denunță torul? NIMIC. Făcă turi dintr-un scenariu prost conceput de niște răuvoitoare, dornice de afirmare profesională. Analiza lipsei de profesionalism a procuroarelor și reaua-credințăFață de cei anchetați merge până la stabilirea încadrării juridice. Dacă odată, cineva a cerut și dacă a și dat, eventual, cum este cazul în dosar 5 mii de euro este faptă, iar dacă s-au pretins, pe urmă, încă 50 de mii de euro, este altăfaptă. Atunci, dacă nu este vorba de două sau mai multe fapte, unitate legalăde infracțiune. Atunci când s-au dat cei 5 mii de euro, infracțiunea s-a consumat. În consecință, Constantin Popescu trebuie trimis în judecată. Dar, naivele (?) procuroare, o amețesc cu încadrarea faptelor lui Dicu și aiurelilor despre Gutău, tocmai pentru a-l salva pe denunță torul Popescu de pedeapsa binecuvenită. Jalnică înscenare.

        Rechizitoriu

27 iulie 2006

 

CAMELIASUTIMAN – procuror șef secție adjunct și CLAUDIA ROȘU-procuror, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției;

Examinând actele de urmărire penalăefectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații

GUTĂU MIRCIA – fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 7.04.1957 în com. Satu Mare, jud. Suceava, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3, jud. Vâlcea,

cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

DICU NICOLAE – fiul lui Nicolae și Elena, născut la 12.01.1953 în com. Stoenești, jud. Vâlcea, domiciliat în mun. Râmnicu Vîlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 3, bl. P2, sc. B, ap. 18,jud. Vâlcea,

cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

 

EXPUNEM URMĂTOARELE:

În fapt:

În perioada aprilie-iulie 2006, inculpatul GUTĂU MIRCIA, având calitatea de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, a pretins de la denunță torul POPESCU CONSTANTIN, acționar majoritar la S.C. ROVIMET S.A., suma totalăde 50.000 euro, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului DICU NICOLAE, viceprimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, acesta din urmăprimind efectiv de la denunță tor suma de 25.000 euro, pentru a-1 ajuta săobținăun certificat de urbanism vizând un teren situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, proprietatea S.C. ROVIMET S.A.; în baza unei înțelegeri anterioare dintre cei doi inculpați, o parte din suma primităde la POPESCU CONSTANTIN urma a-i fi remisă, prin intermediul lui DICU NICOLAE, primarului GUTĂU MIRCIA, întrucât, în această calitate, acesta din urmăavea, printre atribuțiile de serviciu, și emiterea unor acte de natura celui solicitat de că tre denunță tor.

Prin denunțul formulat la data de 28.06.2006 (f. 27-29), numitul POPESCU CONSTANTIN a solicitat efectuarea de cercetări Față de GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE, primarul și, respectiv viceprimarul municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Din declarațiile date organelor de urmărire penalăde că tre denunță torul POPESCU CONSTANTIN (f. 30-34), precum și din documentația obținutăde la Primăria Râmnicu-Vâlcea au rezultat următoarele aspecte:

La data de 2.12.2005, S.C. ROVIMET S.A., societate la care denunță torul este acționar majoritar, a cumpărat de la IONESCU RADU un teren în supraFață de 280 mp, situat în mun. Râmnicu-Vâlcea, str. Cerna, nr. 1, jud. Vâlcea. Anterior efectuării tranzacției, cumpărătorul a solicitat vânzătorului obținerea unui certificat de urbanism în care săse menționeze posibilitatea edifică rii de construcții pe terenul respectiv, scopul achiziționării fiind acela al construirii unei clădiri pe mai multe nivele, cu destinația birouri.

În consecință, IONESCU RADU, prin mandatar IONESCU ELENA, a obținut de la Primăria Râmnicu-Vâlcea certificatul de urbanism nr. 1731/29344/26.09.2005 (f. 167-175), în care, la rubrica „regimul tehnic” a fost menționat procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) de 80%, „coeficientul de utilizare” al terenului (c.u.t.) de 0,93, regimul maxim de înălțime de 4 nivele, respectiv P+3E, precum și aliniamentul eventualelor clădiri propuse, care urma a fi cel existent.

După cumpărarea terenului menționat, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat Primăriei Râmnicu-Vâlcea un nou certificat de urbanism, în vederea obținerii unei autorizații de construcție. Prin certificatul de urbanism nr. 2274/40725/23.12.2005 (f. 176-181) s-a stabilit următorul regim tehnic: P.O.T. 80%, c.u.t. 0,93, înălțimea maximăconform art. 31 al. l din H.G. nr. 525/1996, respectiv maxim două nivele peste înălțimea celei mai înalte clădiri învecinate, precum și aliniamentul clădirii propuse, prin raportare la o construcție existentă, aparținând S.C. BOROMIR S.A.

La scurt timp După emiterea acestui prim certificat de urbanism, denunță torul – la indicațiile martorului TOMA FLORIN (f. 40-41), care avusese o discuție cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, în care acesta arătase că nu va fi de acord cu efectuarea unei construcții în condițiile solicitate de S.C. ROVIMET S.A. – s-a deplasat personal la sediul Primăriei Râmnicu-Vâlcea, unde, la solicitarea sa de a i se elibera un certificat de urbanism (conform celui emis pe numele lui IONESCU RADU, GUTĂU MIRCIA a evidențiat faptul că terenul se aflăîn centrul orașului și că este dificil ca anterior săsemneze o autorizație de construcție în regimul solicitat. denunță torul POPESCU CONSTANTIN a precizat că inculpatul GUTĂU MIRCIA, în urma reliefării dificultăților în emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție, i-a dat de înțeles că va răspunde pozitiv solicitării sale, în schimbul unei sume de bani, al că rei cuantum 1-a lăsat la aprecierea denunță torului, acesta necomunicându-i un răspuns ferm.

Întrucât aliniamentul și regimul de înălțime stabilit nu corespundeau necesităților S.C. ROVIMET S.A., iar schimbarea acestora presupunea modificarea de că tre Consiliul Local a planului urbanistic zonal (P.U.Z.) al zonei centrale, la data de 14.02.2006 S.C. ROVIMET S.A. a solicitat, prin cererea înregistratăcu nr. 4954, analizarea și avizarea documentației privind amplasarea unui obiectiv cu destinația de birouri, în regim de înălțime D+P+6E, prin modificarea planului urbanistic zonal pentru zona centralăa orașului.

Prin adresa nr. 4954/7.03.2006, Primăria Râmnicu-Vâlcea a comunicat solicitantului că documentația nu a fost avizatăfavorabil în ședința comisiei tehnice consultative de amenajare a teritoriului și urbanism, întrucât regimul de înălțime propus era foarte mare, precum și că modificarea planului de urbanism zonal se poate supune avizării Consiliului Local numai După obținerea avizului favorabil al comisiei tehnice consultative.

Prin cererea nr. 8174/13.03.2006, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat Primăriei Râmnicu-Vâlcea avizarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), în vederea autorizării construirii unui sediu pentru birouri cu regimul de nălțime D+P+4E. Prin raportul întocmit de inginer MIHĂILESCU LILIANA și aprobat de primarul GUTĂU MIRCIA, s-a propus avizarea planului urbanistic de detaliu „Construcție pentru birouri S.C. ROVIMET S.A.”, cu un regim maxim de înălțime de D+P+2E și un P O.T. de maxim 80%.

Prin cererea din 27.03.2006, S.C. ROVIMET S.A. a solicitat retragerea propunerii de avizare a documentației prin modificarea P.U.Z.- ului întrucât respingerea în două rânduri a solicitării conducea la imposibilitatea efectuării ulterioare a uneia noi.

Apreciind că unele dintre condițiile restrictive impuse pentru efectuarea construcției au fost stabilite în mod abuziv, denunță torul POPESCU CONSTANTIN a luat hotărârea de a remite primarului GUTĂU MIRCIA suma de 5.000 euro, astfel că în cursul lunii aprilie 2006,1-a contactat telefonic, stabilind o întâlnire la sediul Primăriei, în cursul aceleași zile. Găsindu-l pe inculpatul GUTĂU MIRCIA, singur în biroul său, i-a comunicat că a adus suma de 5.000 euro, iar acesta l-a îndrumat săremităsuma respectivăviceprimarului DICU NICOLAE, care îl aștepta și fusese informat despre întreaga situație.

Deplasându-se la biroul inculpatului DICU NICOLAE, aflat în sediul aceleași instituții, denunță torul i-a precizat acestuia că avusese o discuție anterioarăcu inculpatul GUTĂU MIRCIA, După care i-a spus că a adus o sumăde bani, lăsând plicul pe birou. Inculpatul DICU NICOLAE l-a întrebat pe denunță tor ce sumăse aflăîn plic, iar la răspunsul acestuia că sunt 5.000 euro, și-a manifestat nemulțumirea, făcând precizarea că acea sumăeste suficientă”numai pentru consilierii PD” din cadrul Consiliului Local, fiind necesar ca pentru eliberarea unui certificat de urbanism din care sărezulte că pe acel teren se poate construi în regimul dorit de proprietar, săfie modificat planul de urbanism zonal, această atribuție fiind în competența Consiliului Local. De asemenea, inculpatul DICU NICOLAE l-a informat pe denunță tor că modificarea planului de urbanism va dura o perioadăde timp.

Ulterior, în cadrul unei alte discuții purtate de denunță tor cu viceprimarul DICU NICOLAE, acesta a menționat că suma remisăinițial, respectiv 5.000 euro, trebuia înmulțităcu 10, POPESCU CONSTANTIN înțelegând astfel că suma totalăsolicitatăde inculpații GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE este de 50.000. denunță torul nu i-a dat viceprimarului un răspuns ferm, însănu a refuzat solicitarea, urmând sămai discute cu alt prilej.

Între timp, obținând o copie a planului de urbanism zonal existent și constatând că certificatul de urbanism eliberat proprietarului anterior al terenului corespundea P.U.Z.-ului existent, iar cel emis pentru S.C. ROVIMET S.A. impunea condiții restrictive, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, împreunăcu martorul TOMA FLORIN și cu numitul PREDA FLORIN, s-au deplasat la biroul inculpatului GUTĂU MIRCIA, fărăo contactare prealabilă, relatându-i acestuia situația constatatăși nemulțumirea vizavi de faptul că , în condiții similare, pentru S.C. ROVIMET S.A. nu fusese emis un certificat care săconținăaceleași cerințe ca și cel eliberat proprietarului anterior. În această situație, inculpatul GUTĂU MIRCIA, în opinia denunță torului vizibil deranjat, l-a îndrumat săformuleze o nouăcerere pentru emiterea unui certificat de urbanism. Astfel, la data de 13.06.2006, sub nr. 18713, S.C. ROVIMET S.A. a depus la Primăria Râmnicu-Vâlcea o nouăcerere pentru emiterea certificatului de urbanism, în scopul obținerii autorizației de construire a unui imobil cu regim de înălțime D+P+3E, cererea având mențiunea expresă”conform P.U.Z. actual”.

denunță torul POPESCU CONSTANTIN a relatat că în ziua de 07.06.2006 s-a deplasat la biroul viceprimarului DICU NICOLAE, prilej cu care acesta i-a comunicat că certificatul de urbanism ceîi va fi eliberat ca urmare a ultimei cereri formulate nu va fi în concordanțăcu planul urbanistic zonal.

Prin certificatul de urbanism nr. 1349 /18713/ 27.06.2006 (f. 153-56), semnat de primarul GUTĂU MIRCIA și contrasemnat de secretar MIHĂESCU TOMA, director executiv MIHĂILESCU ELENA și inspector OPREA PARASCA, au fost stabilite următoarele condiții privitoare la regimul tehnic al construcției ce urma a fi edificată: P.O.T. 80%, conform P.U.G., respectiv 30%, conform P.U.Z., regim de înălțimemaxim P+3E, pe latura vestică aliniamentul cu clădirea S.C. BOROMIR S.A.. (în opinia martorului TOMA FLORIN, nu se putea stabili aliniamentul Față de această clădire, întrucât are caracter provizoriu).

Cu ocazia întrevederii din data de 27.06.2006, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, considerând, o datămai mult, că au fost stabilite în mod abuziv și cu rea-credințăcondiții restrictive de construire, i-a solicitat inculpatului DICU NICOLAE restituirea sumei de 5.000 euro, stabilind săse contacteze telefonic în acest scop.

La data de 28.06.2006, POPESCU CONSTANTIN s-a prezentat la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a formulat denunțul împotriva primarului GUTĂU MIRCIA și a viceprimarului DICU NICOLAE.

La data de 30.06.2006, denunță torul s-a deplasat din nou la biroul inculpatului DICU NICOLAE, pentru a-și cere scuze referitor la solicitarea de restituire a sumei remise. Cu acest prilej, întrucât S.C. ROVIMET S.A. avea în proprietate și un alt teren, în supraFață de 420 mp, situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, pe care denunță torul era interesat săconstruiască , acesta i-a propus inculpatului DICU NICOLAE ca, în situația în care va fi posibilăemiterea unui certificat de urbanism pentru acest teren într-un timp scurt, suma de 50.000 euro, solicitatăinițial pentru primul teren, săle fie datăcu titlu de mităcelor doi inculpați, în scopul facilitării obținerii certificatului de urbanism pentru terenul situat în str. Gabriel Stoianovici. Inculpatul DICU NICOLAE a fost de acord cu propunerea denunță torului.

În baza încheierii nr. 47 din 4.07.2006, pronunțatăîn dosarul nr. 1194/p/2006 al Tribunalului Vâlcea, prin autorizația nr. 11 din 4.07.2006 s-a autorizat interceptarea și înregistrarea audio-video de convorbiri și imagini, inclusiv în mediul ambiental, purtate de denunță torul POPESCU CONSTANTIN cu inculpații GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE.

La data de 4.06.2006, denunță torul 1-a vizitat pe inculpatul DICU NICOLAE la biroul acestuia, din nota privind redarea dialogului ambiental purtat între cei doi (f. 103-111) rezultând că POPESCU CONSTANTIN purtase anterior unele discuții cu DICU NICOLAE referitor la terenul situat în str. Gabriel Stoianovici, viceprimarul confirmându-i că l-a informat și pe inculpatul GUTĂU MIRCIA despre solicitarea referitoare la acest teren. De asemenea, din această discuție a mai rezultat că inculpații urmau săfacă unele demersuri (neprecizate) în vederea stabilirii unui P.O.T. convenabil pentru denunță tor, precum și pentru ca solicitarea sănu mai fie supusăaprobării comisiei arhitecților. Cu acest prilej, POPESCU CONSTANTIN a negociat cuantumul sumei ce urma a fi remisăcu titlu de mităcelor doi inculpați, stabilind suma totalăde 40.000 euro (din care 5.000 euro fuseserădeja remiși inculpatului DICU NICOLAE), convenind cu acesta ca în zilele următoare să-i dea 20.000 euro, iar restul până la concurența sumei de 40.000 euro, După eliberarea certificatului de urbanism. Înțelegerea a fost confirmatăexpres de inculpatul DICU NICOLAE, care a reiterat promisiunea că va discuta încă o datăcu primarul GUTĂU MIRCEA, inclusiv pentru a obține și acordul acestuia cu privire la modificarea cuantumului sumei solicitate inițial.

La data de 5.07.2006, organele de urmărire penalăau procedat la marcarea criminalistică a sumei de 20.000 euro, compusădin bancnote a câte 500 euro fiecare, folosindu-se substanțăchimică de culoare portocalie, precum și prin inscripționarea textului „MITĂ” pe reversul unora dintre bancnote, conform procesului-verbal (f. 55-56, 80-85).

Ladatade6.07.2006,denunță torulPOPESCU CONSTANTIN, în urma purtării a două discuții telefonice cu inculpatul DICU NICOLAE, a stabilit o întâlnire cu acesta din urmăaceeași pentru zi, în jurul orei 14, la restaurantul Hotelului Maria, situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. Antim Ivireanu, nr. 48. denunță torul s-a deplasat la locul de întâlnire, având asupra sa suma de 20.000 euro, iar la scurt timp, în incinta localului a venit și inculpatul DICU NICOLAE, așezându-se la aceeași masă. Din conținutul notei privind redarea dialogului ambiental purtat cu acel prilej între persoanele mai sus menționate (f. 112-37) au rezultat următoarele: După purtarea unor discuții fărărelevanțăpentru cauză, denunță torul POPESCU CONSTANTIN i-a propus inculpatului DICU NICOLAE să-1 însoțească în toaleta restaurantului pentru „a se face tranzacția”, acesta fiind de acord. În locul precizat, POPESCU CONSTANTIN i-a înmânat inculpatului suma de 20.000 euro, acesta a confirmându-i, încă o dată, că a discutat și cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, solicitarea urmând a fi rezolvatăfavorabil, precum și că suma primităde la denunță tor urma a fi împărțităcu acesta.

După finalizarea întrevederii cu inculpatul DICU NICOLAE, denunță torul POPESCU CONSTANTIN, în urma unei discuții telefonice cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, s-a deplasat la sediul Primăriei Râmnicu-Vâlcea, scopul fiind acela de a se asigura că primarul cunoaște situația și de a-l încunoștința despre faptul că îi remisese viceprimarului DICU NICOLAE suma de 20.000 euro. Cu ocazia discuției purtate cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, în biroul acestuia, denunță torul i-a comunicat că s-a întâlnit cu inculpatul DICU NICOLAE și că i-a dat, conform înțelegerii, 20.000 euro, urmând ca restul săfie dați După eliberarea certificatului de urbanism. Inculpatul GUTĂU MIRCIA i-a confirmat lui POPESCU COSTANTIN că știe despre ce e vorba, ținând să-i precizeze acestuia că e nevoie de acordul vecinilor pentru a construi pe acel teren în condițiile dorite (a se vedea nota de redare de la f. 138-141).

Cu prilejul constatării infracțiunii flagrante săvârșite de inculpatul DICU NICOLAE (f. 57-61, 63-79), asupra acestuia a fost găsităsuma de 20.000 euro, în bancnote de câte 500 euro, ale că ror serii corespund celor menționate în procesul-verbal de marcare criminalistică . La examinarea cu lampa UV a palmelor inculpatului și a borsetei în care acesta introdusese suma primităde la denunță tor, au fost depistate particule de praf de culoare verde, provenind de pe coala de hârtie format A4, în care fusese împachetatăsuma de bani.

Atât în explicațiile date la momentul constatării infracțiunii, cât și declarațiile ulterioare (f. 272-280, 283), inculpatul DICU NICOLAE a susținut că suma de 20.000 euro, primităde la denunță torul POPESCU CONSTANTIN, reprezenta un împrumut pe care inculpatul i-l solicitase, precum și că denunță torul s-ar fi oferit săsuplimenteze suma cu încă 15.000 euro. DICU NICOLAE nu a negat purt

Romeo Popescu
Consilieri locali cu mustati de lapte si clantosi

    ” Gigi Matei a prins atitudine de „Gică Duru”, în Primărie ” „la ședința de Consiliu de zilele trecute, Matei cerea explicații peste explicații colegilor, pentru că , de când este consilier, existăun milion de lucruri pe care nu și le explică , motiv pentru care streseazăpe toată lumea. Să-l fi văzut cum ridica șefii de servicii din primărie, în picioare, ca un rege pe un jilț putrezit, că rora le cerea săedifice cutare sau cutare act. Ba mai mult, îi rânduia la vorbit, visându-se, pentru câteva clipe, ceva ce nu va fi nici în viața de După primar”

 

    ” Adevăratul curaj nu este forța brutalăa eroilor vulgari, ci hotărârea fermăa virtuții și a rațiunii” spune un vechi proverb, care, se potrivește, de minune, unor consilieri locali râmniceni, ce au prins glas După arestarea primarului Mircea Gutău.

Consilierul social-democrat Gigi Matei, un fel de „Gică Durul”, la locul de muncă , a început săse dea cam prea important După trimiterea în arest a edilului-șef. Grav e că se crede și deștept. De fapt, e cumplit. La ședința de Consiliu de zilele trecute, Matei cerea explicații peste explicații colegilor, pentru că , de când este consilier, existăun milion de lucruri pe care nu și le explică , motiv pentru care streseazăpe toată lumea. Să-l fi văzut cum ridica șefii de servicii din primărie, în picioare, ca un rege pe un jilț putrezit, că rora le cerea săexplice cutare sau cutare act. Ba mai mult, îi rânduia la vorbit, visându-se, pentru câteva clipe, ceva ce nu va fi nici în viața de După primar. Tipul e total lipsit de bun simț Față de colegi și, de la înălțimea mesei de consilier local la care stă, crede că împărățește lumea. Realitatea îi joacă mari feste, din păcate, pentru el. Problema este că indivizi prea (ne)gânditori ca el, reușesc sătransforme ședințele de CL într-un adevărat circ. Nu văimaginați că pesedistul dăo ceapădegeratăpe problemele cu care se confruntă cetățenii acestui oraș. Nu, în nici în caz. E tipul narcisistului care adoră, până la lacrimi, să-și facă imagine publică . Dămereu din gurăca o țațăbătrână, care trăiește într-o lume pe care îi este imposibil săo înțeleagă. Eforturi face, ce-i drept, dar nu reușește. „Domnule Ghibirdic, ia spuneți dumneavoastrăcum e treaba aici. Lucrurile ăstea nu vor rămâne așa, săștiți. Trebuie săle explicați tuturor” spunea Matei, cu un rânjet tâmp, în ședința de consiliu. Pe vremea când la doar două scaune distanțăde el stătea primarul Râmnicului, Mircea Gutău, avea ciocul mai mic și nu se purta atât de urât cu angajații primăriei, de parcă ar fi fost sclavi pe plantație.

      Ion Nicolae a declarat război deschis limbii române

     Nu mai mirăpe nimeni că liberalul Ion Nicolae, ajuns fărăvoia multora dintre noi consilier local, știe limba românăde jumătate. Nu i-a plăcut lui s-o învețe pe toată . Era prea multă. A trecut foarte mult timp de când Nicolae nu a deschis deloc pliscul la ședințele de consiliu. Se spune că nu i-a simțit nimeni lipsa, că și așa spunea numai obtuzități. Acum, a simțit nevoia săse exprime: „Atrag atenția, toate aceste lucrări la structura de rezistențăa blocurilor slăbesc structura de rezistență”. A zis-o, ce sămai! Nu puțini sunt cei care s-au pus de acord că Ion Nicolae ar fi exemplarul perfect de studiu pentru vestitul post de televiziune Animal Planet. Un profil psihologic al consilierului, poate readuce, oricând în discuție teoria evoluționistăa lui Darwin. S-ar simți mândru să-l cunoască pe Nicolae. Pe tot parcursul ședinței, consilierul întrerupea discuțiile inteligente ale colegilor cu ticul său verbal „Atrag atenția!”. Ai fi zis că are ceva important de zis, După cum începea frazele. Ei, aș! Simple nerozii, despre reglementările din domeniul construcțiilor civile, pe care le-a înțeles După capul său și le spune în cuvintele lui. Adică , foarte prost. Din când în când, vorbea răstit, nervos că nu reușește săse exprime decât într-o limbăromânăde lemn. La cât de pregătit este, fărăsupărare, i se potrivește mai bine funcția de șef se scară.

Olivia Pirvu
Rezultatele contradictorii pentru valceni

       În finalele Campionatului Național de atletism,

 

     Zilele trecute, pe stadionul Dinamo din București s-a derulat Campionatul Național de atletism – seniori, tineret și juniori. La această competiție, spre surprinderea specialiștilor, cunoscutul atlet vâlcean de la Școala Generală „Tudor Vladimirescu” Drăgășani, Alin Bereanu (antrenat de că tre profesorul Cristian Orza), nu a reușit să se clasifice în proba sa favorită: cea de 10.000 metri. La această probă, sportivul Vasile Popovici (de la CS Chimia) a ocupat cea de-a șaptea poziție, cu timpul de 32:23,84 minute. Iată, în continuare, cum s-au comportat atleții vâlceni în finalele probelor de: disc, 100 metri, 400 metri garduri, 100 metri garduri, 400 metri, greutate, 10.000 metri și 1500 metri. În prima zi de concurs, în finala masculină de juniori a probei de disc, Bogdan Melcioiu (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”) a prins poziția a cincea, cu o auncare de 41 metri. La 100 metri feminin, Andreea Aldescu (CNMB) a sosit pe locul 14, cu timpul de 13,13 secunde. În proba similară masculină, Constantin Daniel Oprescu (CS Oltchim) nu a prins un loc în puncte. În finala de 400 metri garduri, Cristina Obogeanu (CS Chimia) a ajuns pe locul 17, cu timpul de 71,70 secunde.  În cea de-a doua zi de concurs, în finala feminină de 100 metri garduri, Alina Predescu (CS Chimia) a sosit pe locul 7, cu timpul de 14,30 secunde. În ultima zi de concurs, în finala probei de 400 metri masculin, Cosmin Rădescu (CS Chimia) s-a clasat pe 11, cu timpul de 50,38 secunde. La aruncarea greutății de 6 kilograme, Laurențiu Firfirică (CNMB) s-a clasat pe un merituos loc 8, cu 12,60 metri. două locuri mai jos s-a situat Bogdan Melcioiu (tot de la CNMB) cu distanța de 12,29 metri. În cele din urmă, în proba de 1500 metri masculin, Ștefan Pătru (Școala Generală „Tudor Vladimirescu”) a fost al șaselea, cu timpul de 3:52,61 minute.

Narcis Stefan
CS Municipal nu a reusit victoria in fata ungurilor de la Mav Szolnok

         Remiză la prezentarea lotului

 

       Stadionul din parcul Zăvoi a găzduit sâmbătă seară, în cadrul programului Zilei Imnului Național, meciul amical de fotbal dintre CS Municipal și Mav Szolnok (o echipă din liga doua din Ungaria). Diriguitorii clubului din Zăvoi sperau la un spectacol interesant, în fața unui public numeros, însă Spectatorii nu s-au înghesuit sa vina la partida internațională, iar ungurii s-au ținut bine și au reușit un rezultat de egalitate. Înainte de debutul partidei, CS Municipal și-a prezentat lotul de fotbaliști, în fața câtorva zeci de spectatori. Iată care sunt jucă torii pe care Vâlcea se bazează în viitoarea ediție de campionat: Pampea, Rusandru, Udeanu (portari), Dumitru, Stanca, Cumpănașu, Robicek, Bier, Mocioacă , Popa, Cercel, Iordache, Dandea (fundași), Calvin, Georgescu, Lepădatu, Savu, Murineanu, Negruț, Pârvu (mijlocași), Ciortan, Budean, Moț și Melcea (atacanți).

       Antrenorii Costel Pană și Mitică Teleșpan au început meciul cu formala Pampea Dumitru, Bier, Cumpănașu, Melcea – Calvin, Popa, Savu, Lepădatu Ciortan, Budean, pe parcurs intrând și Negruț, Cercel, Robicek, Murineanu, Georgescu, Dandea și Sintowe. Din păcate, chiar în primele minute ale jocului, maghiarii au deschi scorul prin Remici, cu un șut de la distanță. Vâlcenii au pornit în cursa pentru restabilirea egalității, dar nu au avut parte de mari ocazii. În repriza a doua a meciului a ieșit in evidență noua achiziție a formației din Zăvoi, atacantul Budean, cel care, la câteva minute de la reluare, a șutat în portar, deși scă pase singur spre poarta ungurilor. Câteva minute mai târziu, Georgescu l-a imitat și Mav Szolnok a păstrat avantajul pe tabela de marcaj. După ce a mai ratat o altă ocazie, atacantul adus de la Inter Gaz Bucuresti a marcat pentru 1 1 din interiorul careului. Pe finalul meciului, gazdele își puteau apropia victoria, însă Budean a trimis cu capul pe lângă poartă, iar „torpila” lui Cercel din lovitură liberă a fost respinsă in-extremis de portarul ungurilor.

Narcis Stefan
Ziua cea mare

     Astăzi, 2 august 2006, în cartea de istorie a Râmnicului se va consemna punerea în libertate a primului primar al locului arestat fărăca împotriva sa săexiste vreo probăa comiterii vreunei infracțiuni. La denunțul unui contestat și ocolit om de afaceri din municipiu, Parchetul General, prin Secția Anticorupție a DNA, a pus la cale un flagrant de luare de mităîmpotriva primarilor râmniceni. Scenariul conceput de două doamne procuror se prezintăa fi unul diletant. „Cauza Dicu Gutău” a bulversat lumea județului și a ridicat multe semne de întrebare în lumea oamenilor de afaceri din România. Temerea că și acestora li se poate înscena un pseudo-flagrant de dare de mităsau luare de mită(mai știi?) îi va ține, mult timp, pe investitori, departe de frumosul nostru oraș. După chipul și asemănarea denunță torului „Crinu” Popescu, vor fi considerați drept provocatori toți oamenii de afaceri vâlceni. Scandalul a început printr-un flagrant ce i-a avut drept protagoniști pe vice-primarul Nicolae Dicu și pe denunță torul patron al firmei ROVIMET. Mita compusădin 40 de bancnote a câte 500 de Euro, inscripționate chimic, a reprezentat o probăîmpotriva vice-primarului și nicidecum a primarului nostru. Dar interese neconturate bine, încă ! îl doreau în că tușe pe singurul primar care a schimbat în procent de 80% fața frumoasei capitale a județului Vâlcea. Îl doreau învins pe acela care le intrase la suflet râmnicenilor, deși nu era de pe aceste meleaguri.

     Îl doreau compromis pe acela care a creat super-market-uri occidentale, nenumărate locuri de parcare, parcuri moderne, locuri de joacă pentru copii, a asfaltat străzi și a pus umărul serios la transformarea burgului nostru de provincie, în oraș european. Succesul lui i-a înnebunit pe adversarii politici, ba chiar și pe aceia aflați, alături de el, în Alianța pentru guvernare. că , în spatele cortinei de unde s-au mânuit marionetele procuror, stăpoliticul, invidia, răutatea, prostia și incultura multor concetățeni de-ai noștri, nu mai trebuie gândit. Un complex nefavorabil administrației publice locale și imaginii locurilor noastre natale a făcut ca „gunoaiele” săse creadăluptători pe frontul anti-corupției. Jocul de-a arestarea și punerea în libertate a edililor va lua sfârșit, chiar în orașul condus de ei. Astăzi, un complet intransigent de judecată, îl va pune în libertate pe primar. această siguranțăne este datăde faptul că având întregul dosar al cauzei și-l dăm publicității acum, am ajuns la concluzia că nimic nu justifică reținerea acestuia în arest, cum nici rearestarea lui nu poate fi înțeleasăde o minte sănătoasă. Nu se știe ce a justificat rearestarea.

     Instanța Curții de Apel București nu are depusă(la dosarul cauzei) încheierea de ședințădin data de 7 iulie 2006, pentru a se putea cunoaște care au fost motivele rearestării și care contrazic concluziile instanței anterioare de la Tribunalul București, când s-a dispus revocarea mandatului reținerii lui Mircea Gutău. Jocul arestării, punerii în libertate și rearestării va înceta. Aici, la noi, în Râmnic, un complet de judecată, având-o în frunte pe apreciata judecă toare Lucia Bărăscu va pune capăt scenariului doamnelor procuror din București, care, în opinia mea, ori au făcut facultatea la fărăfrecvență, ori sunt mediocre absolvente a unei facultăți particulare post-decembriste. După un început zgomotos, scandalul arestării tinde săse estompeze. În afara unui grup de indivizi interesați ca Mircea Gutău săfie scos în decor, prin orice mijloc, râmnicenii își iubesc primarul. Nimic din probele aflate la dosar nu spune că ar fi vinovat de vreo nemernicie. Nimic din bălmăjelile considerate drept „probe” de inculturăprofesionalăa doamnelor procuror de dosar, nu spune că oficialul nostru și-ar fi pătat onoarea, demnitatea sau cinstea. Făcă tura se vede și din avion.

     Iar cetățenii municipiului Rm. Vâlcea au început săînțeleagăasta, urându-i pe „scenariști” și pe cei ce le sunt cozi de topor pe aici, pe la noi. Tot mai mulți sunt aceia care au prins curaj și îi înjurăpe complotiști. Cât despre doamnele procuror, nu mai vorbim. Le-au mutat pe centura capitalei. Nemulțumirea lor se înalțăprecum valurile Tsunami și va copleși nemernicia detractorului și a slugilor lui preaplecate de prin presăsau din politicul opozant. Efectele valurilor se vor vedea, preponderent, la vot. Asimilarea calității politice social-democrate a denunță torului Constantin Popescu cu organizația vâlceanăa PSD, nu va fi întâmplătoare. Acum, câțiva derbedei politici au și început să-și facă gânduri și calcule de cum săfacă și ce săfacă pentru ca săse urce electoral pe scaunul vacant al primarului.

     Dar, de mâine, orașul va avea primar. Bătălia, însă , nu se va astâmpăra. Greul se va da, începând cu data de 13 septembrie, când se va judeca fondul procesului. Atunci, în fața unor judecă tori onești, rezistenți la presiunile politice și la un anumit șantaj prefigurat, se va face dreptate. Doi oameni, oficialități de prim rang, au sufletul zdrobit de ordinara provocare la care au fost supuși. Doi oameni, prieteni ai râmnicenilor, se roagăla Dumnezeu săse înfăptuiască Dreptatea. SăînvingăDreptatea! La judecata de Apoi se vor afla și „inculpații” și doamnele procuror și judecă torii din instanțele ce se vor consuma. Făcă tura scandalului va fi obiectul unei analize Divine, în fața Mântuitorului. Și atunci, fiecare, primari, procurori, judecă tori, denunță tori, cozile de topor și megieșii clevetitori vor primi ceea ce merită. Acum, să-i lăsăm în liniște, pe judecă torii pământeni, săcântărească probele, actele și faptele.

     Nimic din ceea ce-i împotriva Legii, nu trebuie săscape nepedepsit. Dar nici nevinovații nu trebuiesc pedepsiți. Completul de judecatăvâlcean trebuie lăsat săgândească în liniște. Ecourile ziselor ministrului Monica Macovei de manifestarea neîncrederii în justiția care se face acum, mai stăruie încă . În acest caz, de o notorietate VIP, judecă torii vâlceni au ocazia să-și determine ministrul săreformuleze sau săretracteze afirmația neîncrederii. Justiția este organizatăca un filtru. Ceea ce a greșit o instanță, se corijeazăla instanța superioară. Din treaptăîn treaptă, cu probe de necontestat, DREPTATEA triumfă.

     Instanța vâlceanăare acum ocazia săintre în istorie, iar primarii noștri sărevinăîn mijlocul celor ce-i iubesc și a celor care le recunosc meritele în europenizarea frumosului nostru oraș. Săne lăsăm judecă torii săfacă , în liniște, dreptate. Circului de proastăfactură”heirupistă”, i se va pune capăt. Soluțiile opuse, privind arestarea și eliberarea primarului Râmnicului trebuie săînceteze. Oricine poate greși, dar nu atunci când este vorba de libertatea omului. „Sănu-i iei omului ceea ce nu-i poți da” spune Scriptura. Zile și Libertate, nu poate da decât Dumnezeu. Cei care se substituie Lui, vor avea mult de pătimit. Cineva, undeva, acolo Sus, iubește Adevărul și Dreptatea! Și, ca și noi, crede în oameni!

Romeo Popescu